publikationer_EA
LÖSNING
ENTERPRISE ARCHITECTURE

Publikationer

Intresserad av att läsa om Enterprise-arkitektur? Vi delar ständigt med oss av vår expertis via böcker skrivna av våra främsta experter.

Några exempel:

Building an Enterprise Architecture Practice

”Building an Enterprise Architecture Practise” är bok nummer två om Sogetis så kallade DYA®-koncept. Boken är en mycket konkret och praktisk handbok som klart och tydligt beskriver hur man etablerar ett arkitekturtänk som levererar nytta för hela organisationen och erbjuder pragmatiska guidelines, best practises, verktyg och metoder som hjälper läsaren att designa en enterprise architecture som kan användas för att nå framgång och analysera den nuvarande situationen inom verksamheten.

Dynamic Enterprise Architecture: How to make it work

Boken, som författats av experter inom Sogeti, är en konkret guide kring enterprise architecture som möjliggör för verksamheter att uppnå sina affärmål snabbare. Med fokus på IT-styrning inom organisationen ger den läsaren användbara verktyg, råd och strategier för att implementera och designa processerna i företaget i en arkitektur som ger en överskådlig struktur som är enklare att bygga vidare på när behovet uppstår. Dynamic Enterprise Architecture vänder sig till verksamhets- och IT-chefer som med bokens hjälp kan bidra till ökad lönsamhet inom företaget/organisationen.

SOA i bokform

För den som vill införa SOA i sin verksamhet har vi samlat våra erfarenheter i bokform. Boken SOA for Profit är en samproduktion mellan Sogeti och IBM och är en konkret framgångsguide för dig som funderar på SOA eller som redan kommit en bit på väg i SOA-arbetet. Den överbryggar gapet mellan verksamhet och IT genom att förse läsarna med gemensamma verktyg och ett gemensamt språk för att driva SOA-projekt. SOA for Profit är konkret och pragmatisk och förvandlar modeller och visioner till en handlingsplan som du kan använda för att införa SOA och skapa affärsnytta.

Seize the Cloud

Molnet är redo och här för att stanna. Konversationen kring molnet har varit mycket teknikfixerad. Nu börjar diskussionen allt mer handla om verksamhetssidan, ekonomiska aspekter och governance. Seize the Cloud kommer att hjälpa er genom de verksamhetsmässiga och arkitekturella aspekterna av "Molnet". I nio kapitel och på ett jordnära sätt vävs molnet in i den praktiska verkligheten i att leda en organisation, styra IT och att skapa nytta med hjälp av teknologi. Utmed resan introduceras konceptet Business Technology som ett nytt sätt för interaktion mellan verksamhet och IT. Boken beskriver också IT-ekonomiska aspekter av molnet, liksom former av Enterprise-arkitektur nödvändiga för att lyckas.

The Connected Workforce

Denna bok bidrar med insikter om vad som händer inom ‘Business Technology’ och hjälper er att förstå dess vikt. Den beskriver en holistisk vision om hur ’Business Technology’ bör tillämpas. Den går dock längre och beskriver en praktisk roadmap för genomförande av din digitala transformation. Skapa en vision och genomför projekt som ger dina kunder och personal energi. Glöm inte slutanvändarna och att bibehålla enkelhet, eftersom dessa två är nyckelingredienser för lyckas med alla sorts teknologier. Upprätthåll en centrering kring människan och säkerställ att du inte utmanar framtida agilitet.