Swean
LÖSNING
ENTERPRISE ARCHITECTURE

SWEAN

SWEAN (Swedish Enterprise Architecture Network) är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan alla intressenter kring Enterprise Architecture (EA). Nätverket startades då vi på den svenska marknaden sett ett behov och avsaknad av ett forum/nätverk inom området EA – eller Verksamhetsarkitektur enligt Dataföreningens nomenklatur.

Ambitionen är att ha återkommande möten med en agenda som baseras på intressanta föreläsningar, rundabordsdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Sogetis roll är att facilitera nätverket och dess möten. 

Grundstenarna för SWEAN

Grundstenarna för SWEAN-nätverken är Nätverka, Lära, Bidra och Växa.

Nätverka: Grundsyftet är att vi skall träffas i en nätverksstruktur för erfarenhetsutbyte, diskussioner och samtal. Formen för nätverket är enkel. Alla som vill vara med och har ett intresse i frågor som rör EA är välkomna att deltaga. Må det vara statliga verk, privata företag, universitet eller för den delen enskilda individer med ett intresse av EA frågor. Nätverket är således ett öppet nätverk. Vi är inte knutna till någon speciell leverantör av tekniska lösningar eller till någon annan typ av organisation. Deltagarna i nätverket är nätverkets DNA.

Lära: I grund och botten handlar nätverkandet till stor del om att dela erfarenheter och på så sätt lära varandra och lära av varandra. Det finns inget bättre lärosäte än att få ta del av vad andra gjort.

Bidra: Att bidra till nätverkets fortlevnad och utveckling är naturligtvis en grundläggande egenskap för ett deltagande i ett nätverk. Det finns flera olika sätt att göra detta på. Delta i diskussioner, föreläsa, föreslå agendapunkter. Det går att bidra på i princip alla sätt för att se till att nätverket utvecklas. Nätverkets utveckling är enkom driven av deltagarna själva. Vi bestämmer själva vad det här nätverket skall ha för mål och riktning.

Växa: Genom att aktivt deltaga i nätverket så kommer vi alla växa. Naturligtvis på en mängd olika nivåer. Personligt, i vår profession, i vår bredd , i vårt djup, vi kommer också att bidra till att nätverket växer sig starkare och starkare över tid.

Bli medlem!

Vill du bidra med din expertis till nätverket och få nya influenser av övriga medlemmar och i samband med våra nätverksträffar, kontakta Per Björkegren för att delta i vårt nationella nätverk. Nätverken har över 1000 medlemmar.

Mer om SWEAN

Nätverket har en grupp på LinkedIn. Gå med i den och håll dig uppdaterad om vad som händer.