EA-tjänster
LÖSNING
ENTERPRISE ARCHITECTURE

Våra EA-tjänster

När du söker experter inom Enterprise-arkitektur har vi ett stort antal tjänster och mycket erfarna experter som kan stötta din verksamhet.

Etablera ett arkitekturkontor

Att etablera en arkitekturverksamhet, ett arkitekturkontor, upplever många vara svårt. Sogeti kan ta olika roller i ett sådant arbete, allt från att vara bollplank till att vi under en längre tid driver och leder arbetet. Vi kan också erbjuda Arkitekturkontor som en tjänst.

Utvärdera med vår DYAgnos

En snabb utvärdering av er arkitekturverksamhet baserat på Architecture Maturity Model, AMM. DYAgnosen ger ett mått på arkitekturverksamhetens mognadsnivå, och föreslår en konkret handlingsplan för att nå nästa eller önskad mognadsnivå. För deltagarna blir det också en utbildning i nyttobaserad arkitektur.

Genomförande av en DYAgnos kostar mellan 50 och 100 000 kr beroende på antalet deltagare och slutligt överenskomna syften.

Nyttja vårt Spaghetti-index

Många företag har efter många år med IT i bagaget en stor komplexitet i sin IT-struktur. En komplexitet som kostar allt mer, men framför allt försvårar viktig förändring. Som Spaghetti-index använder vi metaforen "många upphöjt i många", ett mått som är direkt relaterat till kostnad. Har man många olika områden som i sin tur har många olika tekniska lösningar, blir det betydligt kostsammare och mer komplicerat jämfört med om man har färre tekniska lösningar. Det är ofta arkitekternas uppgift att standardisera och minska antalet tekniska lösningar. För arkitekturverksamheten (eller IT-ledningen) kan vi hjälpa till att definiera nyckeltal och uppföljningsrutiner som kan användas i arbetet för att minska komplexiteten.

DYA Workshop

En heldags workshop med följande huvudsyften:

  • Introduktion till DYA och vårt arkitektursynsätt
  • Att diskutera hur DYA kan tillämpas på bästa sätt för din organisation
  • Att bättre förstå DYAs mindset

Alla deltagare gör DYAgnostiktestet innan workshopdagen. Genomgång av resultatet används som ett verktyg för att öka förståelsen.

Bygg ditt arkitekturramverk

Vi tror att arkitekturell framgång bygger på att ett anpassat arkitekturramverk definieras baserat på Best practise. I detta arbete kan vi agera rådgivare. Utgångsläget varierar. Finns inte Business Drivers och IT-strategiska principer klara börjar vi där.

 

Slutresultatet är en modell liket den ovan där en första version av strukturen fastställts. I priaktiken handlar det om att bestämma vilka vyer (kolumner) som är viktiga för er verksamhet, samt att bestämma vilken arkitektur, dvs vilka artefakter som ska tillverkas och användas initialt.

Sogeti Information System Audit (SISA)

En relativt snabb CobIT-baserad analys av ett Informationssystem, vilket kan vara ett affärssystem, en plattform eller kompositlösning. Perspektivet kan vara vilket som helst, bara systemet tydligt kan avgränsas. Granskningen bygger på CobITs mantra ”inget informationssystem blir bättre än de processer det omges av”.  

MDM Quick-start

Master Data Management (MDM) är ett område där många organisationer kämpar för att komma framåt. Frågorna kring MDM blir ofta stora, och många gånger kvävs ansatserna av att de många olika systemen med sina ägare har svårt att komma aktörerna, systemen. Med MDM Quick-start kan vi som oberoende part göra en snabb förstudie för att hjälpa er att ta första steget. Behov och förutsättningar analyseras. En referensarkitektur etableras. En målbild och handlingsplan tas fram. Unders förutsättning att nyckelpersoner görs tillgängliga genomförs en MDM Quick-start på sex veckor.

Nyfiken på vårt externa nätverk?