Analytics & Cognitive
LÖSNING
AI & ANALYTICS

AI & Analytics

Digital Transformation och AI är temat för 2020 när det kommer till den IT-drivna affärsutvecklingen som sker i våra verksamheter. Det har talats om informations- och insiktsdrivna företag sedan en tid tillbaka och här i ligger allt större fokus. Information sägs vara den nya valutan, och nu är det dags att konvertera den till värde!

Beståndsdelarna i det nya digitala landskapet som alla behöver förhålla sig till är många och kan delvis sammanfattas genom begreppet Digital Plattform, det vill säga grunden och möjliggöraren för en framgångsrik digital transformation där informationen i organisationen kan flöda fritt. Fokus har flyttats från effektivisering i kärnprocesser, såsom inköp, lager och försäljning, till stödprocesser för styrning, ledning, effektivisering, digitalisering och informationsutbyte. Interoperabilitet blir det nya ledordet när allting ska fungera tillsammans.

På Sogeti har vi samlat de funktionsområden som stöder denna transformation mot det digitala interoperabila landskapet under ett paraply; AI & Analytics. Lösningarna, kompetensen och tekniken bygger på informationsdriven utveckling och samlas under begrepp som Masterdata, Integration, Business Intelligence, Analytics och Artificiell Intelligence. Tillämpningarna är mångfaldiga med den gemensamma närmaren att nyttja information till att bidra till er framgång.

Tjänsteöversikt

Vi täcker hela spektrat inom området via tre huvudområden, med tillhörande specialisttjänster - och paketeringar för att du ska få stöd och hjälp oavsett hur långt du kommit på din resa: 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ANALYTICS & BI

MASTER DATA MANAGEMENT & INTEGRATION

Våra topp 3 tjänsteområden
Några av våra referenser
KONTAKTPERSONER
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    National AI & Analytics Lead
    +46 703 451 801
Läsvärt! "AI First"
Kundseminarier - vårt smörgåsbord
Blogg - Testing of Chatbots: Part I