Predictive Maintainence
LÖSNING
AI & ANALYTICS

Predictive Maintenance

I princip alla verksamheter inom tillverkande processindustri kan dra stora fördelar av att minska stillestånd genom att analysera tillgänglig information och utföra prediktivt underhåll. Produktiviteten kan öka så mycket som 30-40 procent genom att dra nytta historiska mönster och realtidsanalys.

Fördelarna med prediktivt underhåll – Predictive Maintenance – är många. De största är förstås att din maskinpark inte står stilla, men också att dina underhållskostnader minskar. Varje produktionsanläggning genererar data, inte bara data till dina styrsystem (MES), utan värdefull data kan även komma från pumpar, fläktar, bullermätare, etc. då allt som är uppkopplat på något sätt ger information som kan användas i prediktiva syften. För att kunna arbeta prediktivt är grundförutsättningen att det finns INSAMLAD data. Låt oss hjälpa dig att ligga steget före med hjälp av våra tjänster inom Predictive Maintenance. Beroende på var du är i din datainsamlingsprocess kan vi stötta på olika sätt.

Steg #1: Vi etablera en historian-databas (lagrar tidsseriestämplad data, mätpunkter, etc.) Det här blir den plattform som samlar alla information från dina sensorer och system.

Steg #2: Vi använder analytics-funktionalitet, dvs. statistisk analys, tillsammans med koncept som data lake och machine learning etc för att predicera när och var du behöver göra underhåll, i rätt tid.

Predictive Maintenance Discovery Kickstart

Kom igång snabbt med Predictive Maintenance. Vår kickstart innefattar två spår;ett verksamhetsorienterat och ett tekniskt spår, med konkreta leverabler som resultat så att du kan spara pengar och radikalt öka din produktivitet. 

Läs mer om vårt Predictive Maintenance Discovery Kickstart-erbjudande här!

todo todo
KONTAKT
 • Joakim Wahlqvist
  Joakim Wahlqvist
  National AI & Analytics Lead
  +46 703 451 801
 • Bengt Löwenhamn
  Bengt Löwenhamn
  National Lead, Digital Manufacturing at Sogeti Sverige AB
  070-64 99 315
Predictive Maintenance Discovery Kickstart
Digital Engineering & Manufacturing