BI Center of Excellence
LÖSNING
AI & ANALYTICS

Center of Excellence BI & Analytics

Utveckla din verksamhet och ta bättre beslut genom ökad förståelse för BI och de möjligheter som ges. Vårt Center of Excellence hjälper dig att driva din verksamhetsutveckling på området verksamhetsstyrning, analys och rapportering.

Verksamhetsnyttan med Business Intelligence-lösningar är enorm men kan kännas tung att hantera. Det tekniska införandet är på många sätt redan klart, men det verksamhetsmässiga införandet haltar. På Sogeti är vi rådgivande och stöttande i ditt arbete att implementera BI hela vägen ut i verksamheten.

Nyttja vår expertis från kunder inom alla segment. Vi kan tekniken, men har också erfarenheten i hur du får spridning av BI i organisationen. Lösgör kraften som kommer ur tillgången till information och insikterna det ger. Med vårt BI & Analytics Center of Excellence har du ständig access till våra främsta experter och coacher på området. Dessa har i sin tur direktkontakt i värdefulla nätverk globalt inom den gigantiska koncern vi tillhör, men också och med strategiska nationella och globala partners.

Våra tjänster

I grundpaketet för ditt nyttjande av centret ingår:

Engagement Services

 • Service Availability – Ni får tillgång till våra experter och kan kontakta dem för stöd och coaching utan att i förväg avropa en viss omfattning
 • FCI – Vi etablerar ett ”Forum for Continuous Innovation” där vi träffas regelbundet och går igenom var står ni idag, ser över systemstöd, verksamhetsstyrning och uppföljning
 • SPOC – Du får en utsedd Single Point of Contact för ditt företag

Centret har därutöver en tjänstekatalog. Här kan följande tjänster avropas:

Business Innovation Services
Vi erbjuder seminarier; 30 minuter över Skype eller 2 timmar på plats. Exempelvis på följande teman:

 • Next Generation BI
 • Data Science & Analytics
 • Cognitive – Next Generation Analytics

Training Services
Vi erbjuder utbildning; 4-8 timmar på plats i era lokaler. Exempelvis inom följande områden:

 • Self Service with Power BI
 • Azure Machine Learning
 • Data Science with R

Supporting Services

 • PoV – Vi skapar en Proof-of-Value för att testa dina BI-koncepts nytta och ROI
 • Coaching – Du nyttjar någon av våra experter som coach och stöd till din verksamhet
 • Development – Vi utvecklar, testar och säkrar dina BI-lösningar

Hör av dig till oss så kan du börja dra fördel av vårt BI & Analytics Center of Excellence redan i morgon. 

todo todo
KONTAKTPERSON
 • Joakim Wahlqvist
  Joakim Wahlqvist
  National AI & Analytics Lead
  +46 703 451 801