Barkborre-detektion som tjänst
LÖSNING
AI & ANALYTICS

Barkborre-detektion som tjänst

Vi lanserar nu, tillsammans med vår partner Husqvarna Intellion, en helautomatisk tjänst för detektion av barkborreangrepp. Tillsammans med aktörer inom svensk skogsindustri har vi tagit fram en AI-driven analys som gör att jakten på nya utbrott aldrig varit enklare. Nya insikter kan vid klart väder levereras flera gånger i veckan helt automatiskt, och ni kan fokusera er tid på det som faktiskt ger värde – dvs åtgärder i skogen.

Tjänsten bygger på satellitbilder från ESA – Europeiska Rymdstyrelsen – och använder till skillnad från traditionella metoder alla band i spektrumet som Sentinell-2 tillhandahåller. Den manuella analysen av NDVI-diff, som är tidskrävande och svår, kan nu ersättas med att ni får en lista med potentiella angrepp tillsammans med shape-filer som pekar ut områden med olika sannolikheter för angrepp.

Negativa förändringar i vegetationen kan identifieras ner till 10x10m. Vi har validerat lösningen med över 200 000 punkter och har i nuläget statistiskt säkerställt över 80% träffsäkerhet. Denna siffra kommer successivt öka i takt med att tjänsten utvecklas ytterligare, vilket kommer göras löpande.

Barkborre-detektionen levereras som tjänst med ett pris per hektar och år där ni bestämmer exakt vilka områden som ska analyseras. Lösningen tillhandahålls genom samarbete med Husqvarna Intellion.

Är du intresserad av att nyttja tjänsten för dina skogsarealer redan nu, och stoppa barkborrarnas framfart i skogen, kontakta Joakim Wahlqvist (se kontaktkort högst upp på sidan). 

KONTAKT
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    Nationell driver, AI & Analytics
    070-345 18 01

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Skriv ut E-post