GSI Kickstart
ERBJUDANDE
AI & ANALYTICS

Geo Satellite Intelligence Kickstart

Vad skulle din verksamhet kunna göra om ni visste vad som fanns på jordens yta i minsta detalj? Kombinera den kunskapen med avancerad Analytics & Artificiell Intelligence (AI) och tanken svindlar. Det är inte ett framtidsscenario, det är Geo Satellite Intelligence – GSI – vilket är Sogetis senaste satsning inom AI. Med vår GSI Kickstart kan du ta första steget in i framtiden.

Oberoende av hur långt du kommit i dina tankar kring hur du skulle kunna använda Sogeti Geo Satellite Intelligence (GSI) för din verksamhet kan vi hjälpa dig. Vårt kickstart-erbjudande passar dig som är i startfasen, och består av två steg:

Steg #1: GSI Discovery 

Här går vi tillsammans på djupet i vad den nya världen av avancerad kognitiv bildanalys, Machine Learning och Deep Learning i kombination med satellitbilder kan betyda för din verksamhet. Det vill säga identifierar konkret vad GSI har för potential i just din verksamhet.

På bara 3 veckor kommer du igång.

Det här ingår:

 • Inspiration – vad händer i världen och i din bransch
 • Nuvarande situation – vi identifierar utmaningar som behöver lösas
 • Brainstorming – vi lyfter fram idéer om hur GSI kan lösa era utmaningar
 • Topplista – Vi listar identifierade kandidater för konkreta idéer på var kan vi tillämpa GSI i din verksamhet
 • Vägen framåt – Vi prioriterar bland era GSI-kandidater

Leverabler: En tydlig rapport med idéer, GSI-kandidater, prioriteringar och förslag på nästa konkreta steg. 

Steg #2: GSI Realization

Det här är nästa steg i processen, där dina idéer blir verklighet. Metodiskt prövar vi dina teser utifrån den prioriterade listan med GSI-kandidater. Frågor som vilken data som krävs för att lösa ditt verksamhetsproblem utreds. Kognitiva processer utvecklas och testas i syfte att avgöra om konceptet håller och vilket värde det ger.

 • För varje idé tittar vi på hur processen ser ut idag och designar en digital, kognitiv version
 • Vi kalkylerar ROI för utvald GSI-kandidat
 • Vi genomför en Proof-of-Concept (PoC) och levererar en pilotlösning
 • Vi genomför en Proof-of-Value (PoV) för att utvärdera verksamhetsnyttan i din PoC

Leverabler: Här ingår både en Proof-of-Concept (PoC) och Proof-of-Value (PoV).

Vår GSI Kickstart syftar till att göra en seriös men snabb inventering av potentialen och sedan komma igång, faktiskt testa och realisera idéer. Hands-on direkt! 

Inom 3 månader är du på banan och kan lansera dina första GSI-piloter.

Hur du kommer igång?

Enkelt! Anmäl ditt intresse via formuläret nedan.

 

 

todo todo
KONTAKTPERSONER
 • Joakim Wahlqvist
  Joakim Wahlqvist
  National AI & Analytics Lead
  +46 703 451 801