Integration & MDM

Master Data Management & Integration

Fundamentet för en framgångsrik digital plattform är effektiva informationsflöden. System, processer och intressenter ska i det digitala landskapet kunna utbyta information utan hinder och missförstånd. Sogetis tjänsteområden för Master Data Management & Integration syftar till att adressera just detta.

Master Data Management

I arbetet med att åstadkomma interoperabilitet är en av de stora utmaningarna att system, processer och organisationer har olika definitioner av begrepp. Grundregister som kund, anställd, leverantör, konto, produkt, etcetera, kan ha olika namn, definitioner och innehåll, trots att man pratar om samma saker. Master Data Management – MDM – syftar till att adressera dessa problem och ensa i begrepp och dess definitioner samt sprida en gemensam sanning över alla system och processer. Området innehåller en teknisk komponent för att skapa ett systemstöd, men i huvudsak är MDM ett område för verksamheten att komma överens och definiera objekt, metadata, informationsägare, etcetera.

Vi erbjuder allt från strategisk rådgivande kompetens ur alla perspektiv som MDM berör; verksamhetsmässiga såväl som tekniska, samt kompetens på ett antal valda plattformar för implementering av systemstöd. MDM handlar mycket om att definiera gemensamma objekt och ägandeskap för dessa, samt organisation och processer för underhåll av masterdata. Sedan krävs systemstöd för MDM och integrationer med systemlandskapet för att få det implementerat.

Integration

Integration har länge varit ett väl utvecklat lösningsområde för att knyta samman system med hjälp av automatisk dataöverföring. Vi har bred och långvarig erfarenhet på flera olika plattformar och har dessutom förmågan att leverera integration som en tjänst. Verksamhetsmålen är att bli mer modulära och lättrörliga i systemlandskapet som är under ständig förändring, samt bygga bort manuella steg i informationsflöde mellan system och processer. Ledordet är interoperabilitet som ledstjärna för att alla system, processer och delar av verksamheten ska kunna arbeta tillsammans i ett flöde – ett flöde av information.

Det är vår absoluta övertygelse att de flesta företag har mycket att vinna på att istället för klassisk punkt-till-punkt-integration, satsa på verksamhetsdriven integration baserad på moderna integrationsplattformar och med informationsmodeller och informationsflöden som grund. Idén med verksamhetsdrivet integrationsarbete är att öka kontrollen över verksamheten genom en direkt spårbarhet mellan affärsstrategi, processer, information, ansvar, samt informationsstöd av olika slag. Vägen framåt är ofta att beskriva ett nuläge och implementera detta flöde som en tjänstebaserad arkitektur och sedan ta fram en roadmap för att gå från nuläge till framtida bör-läge.

En tjänsteöversikt

Våra tjänster inom Master Data Management och Integration:

Master Data Management

 • MDM Kickstart
 • MDM-strategi
 • Verksamhetsstöd i etablering av MDM
 • Systemimplementering av MDM

Integration

 • Design och leverans av integrationer
 • Integrationsstrategi
 • Integration som tjänst
 • Design av integrationsarkitektur
 • Etablering av integrationscenter – ICC
 • Drift samt support av integrationslösningar
 • Righshore-integration; kostnadseffektiv leverans av integrationer med stöd av en kombination av lokala och globala resurser

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Våra topptjänster
Relaterat innehåll
KONTAKTPERSON
 • Joakim Wahlqvist
  Joakim Wahlqvist
  National AI & Analytics Lead
  +46 703 451 801

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.