LÖSNING
ANALYTICS & COGNITIVE

Master Data Management

Masterdata är ofta en politisk fråga inom större organisationer eftersom det handlar om att betrakta något gemensamt. Detta är alltid svårt eftersom de olika intressenterna har olika mål, drivkrafter och syften. Lösningen är generellt att etablera en separat gemensam lösning för MDM, med tillhörande organisation. Det finns en uppsättning specialprodukter för ändamålet på marknaden.

Master Data Management (MDM) är ett område som handlar om att:

 • Etablera ett gemensamt system för hantering av masterdata, dvs viktiga centrala verksamhetsdataobjekt, ex kund, leverantör, produkt och anställd

 • Etablera processer för underhåll av masterdata

 • Etablera organisation för styrning och genomförande av masterdataprocesser

Det är först när man etablerat helheten enligt de tre punkterna ovan som man kan säga att man jobbar med MDM.

Ta första steget med oss

Vi på Sogeti Sverige har mycket lång erfarenhet av att jobba med masterdatahantering. Ofta har det varit  en integrerad del av arbetet inom BI, Integration och applikationsutveckling, men vi har också byggt specifika lösningar. Globalt är vi genom Capgemini-gruppen en av de absolut ledande företagen på området. Genom att anlita oss drar du nytta av en stor mängd acceleratorer som finns tillgängliga inom koncernen.

 • Stöd i etablering av MDM
 • MDM Kickstart
  • en snabb förstudie för att utreda förutsättningar och ta fram en plan för MDM inom ett specifikt område
  • Stöd i val av MDM-produkt
  • Projekt för att etablera MDM
  • Förvaltning av MDM-lösning

 

TWITTER
todo todo
KONTAKTPERSON
 • Joakim Wahlqvist
  Joakim Wahlqvist
  National Analytics & Cognitive Lead
  +46 703 451 801
 • per.bjorkegren
  Per Björkegren
  Chief Enterprise Architect
  070-214 63 18