RPA-as-a-Service
LÖSNING
RPA

RPA-as-a-Service

Låt oss vara din helhetsleverantör av allt som rör RPA i din verksamhet.

Många företag vill införa RPA i sin verksamhet, men inte alla vill eller kan ha denna kompetens internt i organisationen. RPA as a Service (RPAaaS) är vår full service-lösning för RPA där ni som företag inte behöver göra någon investering i materiella resurser, utan tar del av vår RPA-Cloudlösning.

Vi sköter allt gällande licenser, utveckling, kartläggning och underhåll av era processer, och ni behöver endast vara delaktiga i valet av processer och finnas tillgängliga för frågor under utvecklingens gång.

 • Du och din verksamhet är aktiva deltagare i valet och kartläggningen av processer, medan vi sköter utveckling, test, implementering och drift av processerna
 • Vi hjälper till med att få på plats ett RPA Center of Excellence inom er verksamhet

Er organisation är fortfarande processägare, men vi sköter helt enkelt grundjobbet kopplat till RPA, inklusive support av produktionssatta processer, såsom support, felsökning och uppdateringar.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

RPAaaS-webimage.png

todo todo
KONTAKTPERSONER
 • Jan Järvheden
  Jan Järvheden
  National Automation Lead
  073-079 60 29

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Eleonor Forsberg
  Eleonor Forsberg
  National RPA Lead
  070-427 53 94

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

RPA på Region Västerbotten