LÖSNING
AI & COGNITIVE

Artificial Intelligence & Cognitive Solutions

Framtiden är här nu! Länge har vi drömt om självlärande system, datorer som kan prata och interagera som vi människor. Framtidens revolutionerande teknik med machine learning, neurala nätverk och kognitiva tjänster är på plats.

Den djupa kunskapen inom matematisk statistik och hur den kan tillämpas börjar nu se dagens ljus i form av Computer Vision (visuell igenkänning av människor och saker), chatbottar, smarta byggnader, självkörande bilar, etcetera. Systemen kan förstå och lagra kunskap, känna igen känslor, ansikten, byggnader, saker och mycket mer. Vi hjälper dig att förstå hur du kan använda de nya teknikerna som genomgående förändrar din verksamhet och marknad.

När IoT-lösningar (Internet of Things) varvas med den nya tekniken inom artificiell intelligens (AI) kan dina produkter tala och fatta beslut baserat på vad som händer i deras omgivning. Frågor som ”Vilka personaltunga processer kan vi automatiseras?”, ”Vilka inbyggda problem i vår verksamhet kan vi nu lösa?” är exempel på hur du kommer vidare och drar nytta av AI och kognitiva lösningar.

Konkret handlar det om att dina system ständigt lagrar data. Det kan vara sensorer, ljud eller beteendemönster. Vi använder statistiskt matematiska funktioner och machine learning att automatisera processer eller beslut i syfte att effektivisera din verksamhet. Den samlade kunskapen från dina affärsprocesser kan omsättas till att fatta realtidsbeslut och interagera med din personal, kund eller leverantör.

Så bygger du för framtiden

För att ta fram smarta lösningar för AI och tillämpa kognitiva förmågor, skapas tre lager, ovanpå varandra, som hanterar din affärsinformation:

Bottenplattan – Här lagrar du din information, antingen i ett Data Warehouse eller Big Data i en Data Lake. Informationen hämtas från dina uppkopplade produkter, affärsprocesser, sociala media, etcetera.

Mittenskiktet – Ovanpå bottenplattan använder du Analytics. Här finns den djupa intelligensen och här skapas kunskap och insikter utifrån den information du har.

Övre skiktet – Det här är det kognitiva skiktet. Här skapar vi funktioner som efterliknar människans förmågor (tal, lyssna och förstå, tolkning av olika språk eller vad man kan se, förståelse för om man pratar med fler olika personer, vem som är vem, känna av känslor, tonläge, ordval, etcetera). Med hjälp av det kognitiva skiktet kan din AI-applikation dra nytta av intelligensen i din information och interagera genom till exempel tal eller skrift.

En sann AI-lösning bygger på samtliga tre skikt.

Varför Sogeti?

Vi är en kunnig, pragmatisk och trygg partner. Vi har redan stor erfarenhet inom artificiell intelligens och kognitiva lösningar samt den teknik som lösningarna baseras på. Vi hjälper dig att komma igång via olika typer av kickstarts. Vi identifierar potentialen i din verksamhet, innoverar fram idéer med stor verksamhetsnytta,  hjälper er att prioritera och realisera era lösningar successivt och kan också skapa ett AI & Innovation Service Center, med ett team av experter till konstant förfogande som utifrån största verksamhetsnytta innoverar, realiserar och hanterar era lösningar.

todo todo
KONTAKTPERSON
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    Nationell driver, BI & Analytics
    +46 703 451 801