LÖSNING
CLOUD

Cloud Economics

Är värdet av dina Cloud-investeringar inte vad du förväntade dig? Då kan du se över dina Cloud-kostnader med hjälp av vårt Cloud Economics-ramverk.

Cloud, är en av de moderna teknikhjältarna. Men det kan upplevas som utmanande att hålla kostnaderna för molnprojekt under kontroll. I stället för den utlovade, strukturella kostnadsminskningen för att hantera hela IT-landskapet med hjälp av molnet, kan kostnaderna istället gå åt motsatt håll.

Siffrorna i Flexeras forskningsrapport, "State of the Cloud 2022", avslöjar att 83 procent av både nybörjare och de mest erfarna molnanvändarna ser kostnadshantering som den största utmaningen. Till och med större än att säkerställa en säker miljö och tillhörande efterlevnadsutmaningar.

En viktig utmaning är hur man förutser utgifterna på ett korrekt sätt. Många organisationer kämpar med detta och överskrider till slut sin molnbudget avsevärt. Faktum är att molnutgifterna, enligt rapporten, ökar med 13 procent över budget och med 29 procent de kommande 12 månaderna. 

Cloud Economics handlar om mer än bara kostnader

På Sogeti samlar vi dina molnkostnader – tillsammans med alla ekonomiska aspekter relaterade till molnet, inklusive det härledda värdet – i vårt ramverk Cloud Economics.

Ramverket syftar till att få ordning på din molnekonomi. Vi vet att sänkta kostnader nu är en högsta prioritet. Nya molnanvändare fokuserar på att öka användningen av Cloud för att minska IT-kostnaderna. Och för de organisationer som redan kör en multimolnstrategi handlar det om kostnadsoptimering. Men det finns ingen garanti för att någon av dem kommer att leverera.

Det beror ofta på att man från början misslyckas med att skapa ett ramverk för kostnadshanteringen av Cloud. Detta leder till utbredning eller okontrollerad spridning av organisationens molnmiljöer utan korrekt spårning, kostnadskontroll och ansvarsskyldighet.

Identifiera luckorna

Vårt Cloud Economics-ramverk hjälper dig att identifiera vad som gör att kostnaderna eskalerar. Det är en förstklassig företagsredo tjänst designad för att maximera din framgång när du flyttar till, eller redan arbetar i, molnet.

Vi hjälper dig att:

 • Bedöma synligheten av dina Cloud-utgifter och identifiera om dina resurser är korrekt tilldelade
 • Titta på om du använder de olika inköpsalternativen från dina molnleverantörer på det mest kostnadseffektiva sättet
 • Överväga alternativen att utnyttja "Containerization", "Microservices" och "Serverless" inom din multimolnstrategi
 • Utvärdera de verktyg du använder för att kontrollera och optimera kostnader över molnplattformar, övervaka och identifiera prestandaproblem och samla in kostnadsoptimeringsinsikter
 • Utvärdera (eller införa) strategierna, systemen och den interna kommunikationen för att koppla dina Cloud-kostnader till dina affärsinsikter

Vi hjälper dig att utvärdera, designa och implementera rekommendationer för molnkostnadsoptimering, från infrastruktur till applikationslager. Med Cloud Economics inbäddat som en kontinuerlig faktor i ditt molnlandskap kan du med säkerhet ta nästa steg på din molnresa.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

KONTAKT
 • André Andersen
  André Andersen
  National Cloud Lead/Chief Cloud Architect, Sweden
  073-382 40 31

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Vi kan Cloud
Skriv ut E-post