LÖSNING
MOLNET

OneShare

Hur levererar ni era applikationer? Det kanske är dags att börja tänka om. Att bygga kraftfulla och mångsidiga program är nu enklare än någonsin tack vare den nya molntekniken. Molnet gör det möjligt att transformera traditionella testmiljöer samtidigt som det banar väg för modernare utvecklingsmetoder.

OneShare för din applikationsmiljö

Sogetis OneShare förenklar din leverans genom att tillhandahålla en rik molnplattform och verktyg som hjälper dig att hantera befintliga resurser på ett systematiskt sätt. Det ger en snabb, flexibel och kontinuerlig programmiljö ovanpå Microsoft Azure. Kunderna kan ladda, testa och hantera sina miljöer, medan användarna kan kopiera och distribuera infrastruktur, eller flytta ett produktionsprogram med ett klick.

Oavsett om du vill jobba i en traditionell testmiljö, flytta till en application lifecycle management strategi eller genomföra en modern DevOps, kan Sogeti hjälpa till. Genom att överföra din verksamhet till molnet kommer du att kunna anamma helt nya verktyg, metoder och processer.

Microsoft OneShare

Sogeti tar ett helhetsgrepp om din applikationsportfölj. Med vår hjälp kan du köra hela eller delar av din IT-avdelning i molnet. 

 
OneShare - detta kan vi erbjuda: 

För Test

 • Aktivera självbetjäningsmiljö för testare
 • Leverera högsta klassens testmetoder och verktygslådor av högsta klass
 • Minska testkostnaderna och skapa en pay-per-use-modell

För ALM

 • Publikt Microsoft Azurebaserad molnlösning i kombination med integration, aktiviteter och ledning
 • Mjukvaruutrullning i molnmiljö med önskad konfiguration

För DevOps

 • Kontinuerlig integration
 • Versionshantering
 • Mjukvaruutrullning i molnmiljö med önskad konfiguration
 • Remote Infrastructure Management

todo todo
KONTAKTPERSONER
 • Dag Petersson
  Dag Petersson
  Nationell driver IoT
  070-356 37 30
 • Olof Johansson
  Olof Johansson
  Nationell driver QA & Testing
  076-104 58 13
 • Anders Persson
  Anders Persson
  Cloud- och Digital Workplace-expert
  070-639 01 11