Data Protection Service
LÖSNING
CYBER SECURITY

GDPR

Våra tjänster på området hjälper dig att vara redo för den nya EU-lagstifningen om dataskydd - EU GDPR.

EU:s General Data Protection Legislation (GDPR) är en ny lagstiftning för Europeiska Unionen. Den träder i kraft i maj 2018. Lagstiftningen reglerar all datahantering relaterad till EU-medborgare oavsett var i världen den sker och fokuserar på fyra olika rättigheter:

 • Enklare access till din egen data
 • Rätten att flytta din data mellan olika tjänster och leverantörer
 • Rätten att bli glömd
 • Rätten att få veta när din data har läckt ut

Lagstiftningen är ett spännande steg framåt för det digitala samhället i Europa. Den fokuserar på att sätta nödvändiga ramar på plats för att låta nya digitala tjänster tjäna medborgare och organisationer och låta oss alla nyttja de digitala möjligheterna.

För att realisera de digitala visionerna ställer lagstiftningen specifika krav på dig som tjänsteleverantör. Lagen har också avsevärda bötesbelopp kopplade till sig i de fall lagstiftningen inte efterlevs. Upp till 4% av global omsättning för upprepade och allvarliga brott mot lagen.

Ur ett säkerhetsperspektiv är framförallt de två senare punkterna relevanta:

 • Rätten att bli glömd
 • Rätten att få veta när din data har läckt ut

Steg 1: Säkerställ att du är redo!

Vår erfarenhet är att säkerhet är ett väldigt brett och mångfacetterat område. Många organisationer vi möter ser en utmaning i att täcka alla aspekter och ha koll på metoder och teknik som utvecklas. Vi hjälper dig att komma ingång. 

GDPR Kickstart #1

Steg 2: Så kommer du vidare

Vi fokuserar i denna andra del på dina processer, den säkerhetsteknologi du använder samt hur din löpande verksamhet sett till er kärnverksamhets vision och strategi ser ut. Detta gör vi för att hjälpa dig att möta kraven i lagstiftningens på ett kostnadseffektivt och hanterbart sätt. 

GDPR Kickstart #2 

En trygg partner

Sogeti och Capgemini har mer än 2500 säkerhetsexperter globalt inklusive ett eget cybersecurity-labb som forskar i svagheter i säkerhetsteknologi. Vi har bred erfarenhet av riskanalyser, processförändringar, säkerhetsarkitektur, säkerhetstest, security intelligence och dataskydd.

Vi samarbetar med ett flertal leverantörer såsom IBM och HP för att säkerställa att du alltid har rätt teknik tillgänglig för att säkra dina tjänster och applikationer.

Tillsammans innebär detta att vi kan hjälpa dig ta ett helhetsgrepp runt hur du möter kraven från EU:s GDPR och att vi kan hjälpa dig i varje steg på vägen. Observera att vi kan förse er med lösningar, inte rådge kring legala aspekter för regeluppfyllnad. 

todo todo
KONTAKTPERSON
 • Martin Eriksson
  Martin Eriksson
  Nationell Cyber Security Lead
  070-223 70 77
 • Robert Willborg
  Robert Willborg
  Cyber Security-expert
  076-128 71 77