GDPR Kickstart #Steg 2
ERBJUDANDE
CYBER SECURITY

GDPR Kickstart #Steg 2

När du kommit igång hjälper vi dig som kund att göra en fullständig genomlysning av hur redo du är inför maj 2018 samt hjälper dig att vidta relevanta åtgärder för att komma till rätta med eventuella brister.

I denna heltäckande tjänst som är ryms i steg 2 på din GDPR-resa ingår:

  • Privacy Impact Assessment & Risk Analysis
  • Security Architecture
  • Data Protection Service

Det går även att få hjälp vidare i ert GDRP-projekt med en expert på området som rådgivare.

Vi fokuserar i denna andra del på dina processer, den säkerhetsteknologi du använder samt hur din löpande verksamhet sett till er kärnverksamhets vision och strategi ser ut. Detta gör vi för att hjälpa dig att möta kraven i lagstiftningens på ett kostnadseffektivt och hanterbart sätt.

Vi ser till för att ert arbete med EU GDPR inte bara ska möta kraven den 25 maj 2018, men att ni har kunskap och förmåga att klara av arbetet med denna lag även efter den 25 maj.

todo todo
KONTAKT
  • Robert Willborg
    Robert Willborg
    Cyber Security-expert
    076-128 71 77
GDPR på 5 minuter