GDPR Kickstart #Steg 2
ERBJUDANDE
CYBER SECURITY

GDPR Kickstart #Steg 2

När du kommit igång hjälper vi dig som kund att göra en fullständig genomlysning av hur långt ni har kommit på er GDPR-resa samt hjälper dig att vidta relevanta åtgärder för att komma till rätta med eventuella brister.

I denna heltäckande tjänst som är ryms i steg 2 på din GDPR-resa ingår:

  • Privacy Impact Assessment & Risk Analysis
  • Security Architecture
  • Data Protection Service

Det går även att få hjälp vidare i ert GDRP-projekt med en expert på området som rådgivare.

Vi fokuserar i denna andra del på dina processer, den säkerhetsteknologi du använder samt hur din löpande verksamhet sett till er kärnverksamhets vision och strategi ser ut. Detta gör vi för att hjälpa dig att möta kraven i lagstiftningens på ett kostnadseffektivt och hanterbart sätt.

todo todo
KONTAKT
  • Peter Lundquist
    Peter Lundquist
    GDPR-expert, projektledare
    070-293 51 24