ERBJUDANDE
CYBER SECURITY

GDPR Kickstart

Vi ger dig en kort startsträcka till GDPR. Syftet med vår Kickstart-tjänst är att genom vår workshop och systemgenomgång inventera era system för att lokalisera var ni har GDPR-data (personuppgifter) lagrade. Tillsammans kommer vi även att identifiera vilka processer som kräver hantering av personuppgifter.

Vårt sätt att arbeta innebär en rak och tydlig dialog under förberedelse-, genomförande- och presentationsfasen. Vi kommer tillsammans att fastställa era behov och diskutera vilken väg som är bäst för just er organisation.

Snabb väg framåt

Sogetis metod innebär att i tätt samarbete med våra uppdragsgivare göra dem medvetna om de olika delarna i lagstiftningen och vilka åtgärder som krävs av just dem för att följa lagstiftningen. Arbetet delas in i tre olika steg:

» Workshop
Under en workshop, där personal från olika delar av verksamheten närvarar, tar vi tillsammans reda på vilka system, databaser och processer ni har där personuppgifter hanteras. Vi analyserar även vilken IT-säkerhetsnivå just ni befinner er på.

» Identifiering
Sogeti genomför automatiska genomsökningar av alla databaser och filservrar i syfte att hitta GDPR-data.

» Presentation
Sogeti presenterar resultatet från stegen workshop samt identifiering, där vi även rekommenderar konkreta åtgärder och förbättringar som bör genomföras.

På två till fem dagar har ni kickstartat er anpassning till GDPR. Hör av dig till oss så bokar vi tid för workshop och presentation. 

Vill du veta mer om hur en GDPR Kickstart genomförs? Vi berättar gärna mer, fyll i formuläret nedan så hörs vi!

todo todo
KONTAKTPERSON
  • Jesper Kråkhede
    Jesper Kråkhede
    Nationell Cyber Security-driver
    08-53 68 21 68