IoT
LÖSNING
HIGH TECH

Internet of Things

Sogeti har mångårig erfarenhet av kommunikation och att samla data i industriell miljö. I och med intåget av Internet of Things ökar antalet sensorer och datakällor explosionsartat. Vi hjälper våra kunder att dra nytta av den nya trenden som innebär att praktiskt taget allt och alla är uppkopplade mot internet.

Några exempel på tillämpningar inom olika industrier:

todo todo
KONTAKTPERSON
  • Dag Petersson
    Dag Petersson
    Nationell driver IoT
    070-356 37 30