LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Lösningar

Med färdiga lösningar och acceleratorer snabbar vi på lanseringen av era nya digital verktyg för era medarbetare. Dessutom har vi lång erfarenhet av kundanpassade lösningar.

Microsoft Viva

Skapa ett intranät och medarbetarplattform med Microsoft senaste teknologi för den digitala arbetsplatsen. Nå alla medarbetare i organisationen med Viva Connection, hantera stora mängder information med Viva Topics, skapa en lärpplattform med Viva Learning och få insikter hur du själv och dina medarbetare arbetar genom Viva Insights. Vi är godkänd Microsoftpartner för att hjälpa er med Viva-utrullningen.

Powell Intranet

För dig som är intresseade av ett färdig intranät där produkten uppdateras kontinuerligt och ni köper den som tjänst. Powell Intranet är kompatibel med Microsoft Viva och erbjuder även anpassade Microsoft Viva komponenter. Detta är er low-code lösning för ert intranät och kommunikationsplattform. Läs mer här.

Powell Teams

Behöver ni strukturera och hantera era Teams-ytor? Behöver ni skapa mallar för olika samarbeten och projekt? Lägga på governance mekanismer och skapa uppföljning på ett enklare sätt? Då är Powell Teams en färdig produkt för er! Läs mer här.

Dokumenthantering och ledningssystem

Vill ni hitta dokument och tillhörande processer på ett enklare sätt? Vill ni kunna visualisera processer eller organisation och tillhörande stryrande dokument eller redovisande dokument de hör hemma? Vill ni integrera detta i ert intranät eller i Microsoft Teams? I sådant fall kan vi hjälpa er komma igång med vårt accelerator för ledningssystem

Hitta med enterprise sök

Har ni problem att hitta och återskapar ni mycket information? Behöver ni integrera andra filytor som inte ligger i Microsoft 365 i en söklösning? Vi har arbetat med informationshantering och sök länge och har erfarenhet av hur man skapar kunskapsportaler, sökcenters för olika ändamål och hur man kan integrera detta med befintliga lösningar.

KONTAKT
  • Anders Waller
    Anders Waller
    National Digital Experiences Lead
    070-338 22 92

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.