Microsoft Copilot Kickstart
ERBJUDANDE
DIGITAL EXPERIENCES

Bli redo för Microsoft 365 Copilot

Funderar ni på hur ni ska komma igång med Microsoft 365 Copilot och på vilket sätt den nya tekniken kan användas? Är det säkert? Och har vi kontroll på vårt data för att sätta igång de nya AI-tjänsterna? Vilka inom organisationen ska få tillgång till de nya AI-assistenterna?

I tre steg går vi igenom just detta med er och sätter igång Microsoft 365 Copilot för er.

Steg 1 innebär att vi utforskar möjligheten med Copilot och hur den kan användas. Ni får prova på tekniken i er miljö med Bing Chat Enterprise. Detta görs genom en workshop tillsammans med er under en halvdag. Målgruppen är beslutsfattare som exempelvis ledningsgruppen.

Steg 2 innebär att vi tillsammans med er identifierar några scenarios och målgrupper för piloten. Vi går igenom de tekniska förutsättningarna som krävs och tar fram en plan för genomförandet med KPI:er för vad ett lyckat genomförande innebär.

Steg 3 innebär att vi aktiverar tjänsterna för piloten enligt den plan som vi tagit fram i steg 1 och 2 tillsammans med er. Under piloten hjälper vi till med att stötta användarna, informationsskydd, behörighetsfrågor och utbildning, för att genomförandet ska bli så lyckat som möjligt. 

Hur du kommer igång?

Enkelt! Anmäl ditt intresse via formuläret nedan eller hör av dig direkt till mig.

Intresseanmälan

By submitting this form, I agree that my personal data will be handled according to our integrity policy.

KONTAKT
  • Anders Waller
    Anders Waller
    National Digital Experiences Lead
    070-338 22 92

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.