innovation_as_a_service
LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Innovation as a Service

"Evolve and disrupt". Ditt digitala företag behöver konstant innovation. Vi hjälper dig att sticka ut och att snabba upp din innovation genom att utmana dig att tänka nytt och ifrågasätta gamla tankesätt.

Behöver ni innovera snabbare och på ett kostnadseffektivt sätt? Vi hjälper er på vägen från idé till prototyp, synliggör vilka ny spännande teknik som finns tillgängliga, för samman innovation med era affärsprioriteringar och gör innovation en del av ert DNA, ända till att testa idéer på riktiga kunder utan att sätta ditt varumärke på spel.

Vi hjälper till att skapa nästa version av ditt företag som innebär att ni ser över befintliga produkter och tjänster och skapar er nya digitala affär, skruvar om era leveransmodeller för ändamålet och omprövar era visioner och mål. Det är en spännande resa där vi har stora vana av att hjälpa till.

 

Våra tjänster

Vår tjänsteportfölj innehåller:

Uppsättning av ert eget Innovation Lab

 • Processer
 • Styrning
 • Verktyg

Internt och externt idéskapande

 • Hackathons
 • Vi fasciliterar dina innovationspartnerskap

Verktyg för innovationshantering

 • Rådgivande och implementering

Applied Innovation Exchange (AIE)

 • Specialanpassade besök i vårt AIE i San Francisco 

Varför Sogeti?

Här är några av våra styrkor som du kan dra fördel av genom att samarbeta med oss:

 • Experter på idégenerering 
 • Alltid i framkant inom den senaste tekniken
 • Våra främsta innovatörer och experter tillgängliga via SogetiLabs
 • Starka partners för innovation; både stora spelare på tekniksidan och på startup-scenen 
 • Tillgång till vårt globala Applied Innovation Exchange-program
 • Vår Online bookstore full av publikationer för innovation och inspiration

 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKTPERSONER
 • Christian Forsberg
  Christian Forsberg
  CTO Sogeti Sweden/Global Chief Architect
  070-593 03 18

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.