IoT
LÖSNING
IOT

Internet of Things

"Connect everything, transform anything". Explosionen av uppkopplade enheter och plattformar, mängden teknikinnovationer och all data som nu kan användas för smarta uppkopplade lösningar möjliggör snabb anpassing av produkter och tjänster och för din verksamhet att röra dig från den fysiska till den digitala världen. Våra IoT-lösningar hjälper er i er digitala transformation.

Möjligheterna med internet accelererar när vi nu kliver in i nästa fas i internets utveckling – the Internet of Things (IoT). När allt bli uppkopplat skapas nya spännande tjänster och möjligheter till avancerat affärsstöd. När våra saker kan kommunicera och ta beslut kopplat till historisk, aktuell och prognostiserad data kan vi bygga smarta och kostnadseffektiva IT-lösningar. Mycket av det som var science fiction igår är möjligt idag med ny teknik – uppkopplade saker. Tryckt elektronik på papper, uppkopplade saker – allt från glasögon till maskiner – och avancerad maskin-till-maskin- kommunikation är exempel på vad vi redan gör idag.

Under de kommande åren kommer tusentals nya typer av uppkopplade ting att dyka upp och skapa miljarder av nya kopplingar till internet. Möjligheterna kommer att påverka alla företag, inom alla sektorer. Vi har många års erfarenhet av maskin-till-maskin-lösningar och eftersom detta har många liknelser med den nya IoT-markanden är du i trygga händer när du tar dina nästa steg på din digitala resa.

Våra tjänster

Det är viktigt att att titta bortom era uppkopplade enheter och protokoll för att driva affärsvärde från era investeringar i IoT. Bakom framgångarna för IoT-initiative ligger smart hantering av data, integrationer, analytics och en djup förståelse för affärsprocesser. Här kan du ta hjälp av oss. 

En överblick över hur vi kan stötta din verksamhet: 

Starta upp och möjliggöra er IoT-resa

 • Utvärdera er befintliga produkt- och tjänsteportfölj och identifiera behov och nya möjligheter 
 • Skapa arkitekturen bakom era IoT-lösningar
 • Skapa er roadmap för en lyckad transformationsresa med IoT 

Bygga och rulla ut era IoT-lösningar 

 • Välja rätt teknisk platform för era lösningar 
 • Bygga och integrera applikationer och IoT-plattformar 
 • Integrera, rulla ut och förvalta plattformar och applikationer 

Hantera, analysera och korrelera

 • Samla, lagra och hantera multifacetterad data från allehanda insamlingspunkter
 • Förädla data till insikter om era kunder, produkter och tjänster
 • Använda analytics för att skapa självmedvetna, automatiserade, intelligenta system och optimera prestanda

Institutionalisera och optimera

 • Transformera era support-tjänster från att vara reaktiva till prediktiva 
 • Institutionalisera er produkthantering samt ert prediktiva och preventiva underhåll
 • Optimera era lösningar kontinuerligt

Varför Sogeti

Du kan känna dig trygg när du väljer att samarbeta med oss kring IoT. 

 • Tusentals experter tillgängliga för dig
 • Globala och lokala partnerskap med de främsta leverantörerna av IoT-plattformar och kompletterande teknikföretag. Tidig tillgång till senaste nytt. 

 • Produktdesign och -engineering-expertis samt leveransmetodik för IoT roadmaps och utrullning för att förbättra ROI och minska tiden från idé till lansering. 

 • IOT Labs för forskning och för att bygga IP (Intellectual Property) och andra tillgångar. 

 • Djup sektorexpertis och Centers of Excellence - med järnkoll på senaste trenderna, best practices och tillgångar per sektorer.
 • Patenterade metodiker för att lösa problem och för innovation; exempelvis våra Applied Innovation Exchanges (AIE) och Accelerated Solutions Environments (ASE).

Hämta inspiration

Vi tycker att Internet of Things är så banbrytande och spännande att vi forskar på området. Vårt globala trendlabb delar med sig av senaste nytt inom IoT i en serie av fem läsvärda rapporter:

"Things - Interet of Business Opportunities"
"Emphatic things - Intimate computing from wearables to biohacking"
"The Fourth Industrial Revolution - Things build a bridge between OT and IT"
“SMACT and the City – New Technologies in Urban Environments”
"Connect-Talk-Think-Act: Developing IoT & Industrial Internet Opportunities"

Det vi är nyfikna och duktiga på dyker vi ner i och skriver både rapporter och böcker om. Du hittar alla i vår globala bokhandel online.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Discover how Sogeti assisted healthcare client, Terumo BCT in using IoT to automate the collection, storage, security, processing and transportation of 100 million successful blood donations within a year.

KONTAKTPERSON
 • Anders Waller
  Anders Waller
  National Digital Experiences Lead
  070-338 22 92

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.