Koncept och design
LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Koncept & design

Att utmana, undersöka och visualisera. Det brinner vi för.

Användare av IT-system och digitala kanaler förväntar sig idag att interaktionen ska vara enkel och självklar. Den intuitiva och användarvänliga upplevelsen lägger vi grunden för i koncept- och design fasen. 

Med erfarna och kreativa medarbetar inom användbarhet, interaktionsdesign och design fokuserar vi på att skapa användarvänliga upplevelser för verkliga situationer. Vi nöjer oss inte med att skapa lösningen, vi vill skapa lösningar som fungerar för sammanhanget. Om appen ska användas i en grävmaskin utgår vi från den verkligheten. Om webbplatsens målgrupp är ungdomar utgår vi från den verkligheten.

En framgångfaktor i vår metod är därför användarcentrerad utveckling.

Användarupplevelsen är en röd tråd genom hela processen. Vi drivs av att skapa lösningar förmänniskor och genom att sätta människan i centrum och utgå från sammanhanget tjänsten ska användas i har vi större möjlighet att träffa rätt. Idéer och inspiration kommer från människor och utvecklas genom möten. Därför är användaren central i vår process och vi testar hela tiden våra idéer och lösningar tillsammans med dem.

Design

Genomtänkta och vassa designupplevelser har aldrig varit mer aktuellt. Idag har den generella användaren högt ställda krav på design och användarvänlighet. Inte minst den smarta mobilen har gjort att människor har höga krav på enkla interaktioner. För oss är det en självklarhet att designen stödjer syftet och sammanhanget samtidigt som den förstärker upplevelsen.

Prototyping

Vi vill bli så konkreta som möjligt tidigt i koncept- & designfasen. När vi har något konkret att peka och känna på är det enklare att kommunicera och vara kreativa tillsammans kring konceptet. Tillsammans med dig som kund och er målgrupp bygger vi tidigt en prototyp. Det kan vara på papper eller en klickbar trådskiss. Med en prototyp kan vi tidigt testa våra idéer och identifiera funktioner och designutmaningar.  

Läs mer om vår metod för utveckling i digitala kanaler.

Get inspired
KONTAKTPERSONER
 • Rebecca Källgård
  Rebecca Källgård
  Smart Workspace Expert/Partner Lead Optimizely
  073 804 48 68

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Mikael Norbäck
  Mikael Norbäck
  Sr User Experience Designer
  072-213 67 60

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.