AppScan
ERBJUDANDE
DIGITAL EXPERIENCES

AppScan

Få snabb feedback och konkreta förbättringsförslag om din mobila lösning. Välj bland två konkreta erbjudanden. 

Att ha en mobil lösning som inte uppfyller användarens förväntningar passerar inte obemärkt förbi. Användarnas dom är numera snabb och skoningslös och det gäller oavsett om lösningen riktar sig mot externa användare eller om den används internt inom företaget.

För interna användare kanske man klarar sig med missnöje som vädras internt, men för de externa lösningarna sprids omdömen och ratings sekundsnabbt via de publika marknadsplatserna.

För dig som vill ha en analys av din lösning och få förslag på förbättringar som vi identifierar kan vi erbjuda vår AppScan. Förutom grunderbjudandet där vi fokuserar på användarupplevelse och innehåll kan vi även erbjuda en mer djupgående analys där vi också analyserar lösningen ur ett tekniskt perspektiv.

Erbjudande 1
APPSCAN CONCEPT & DESIGN

En expert från oss analyserar den mobila lösningen utifrån ett användarperspektiv och redovisar resultatet i en kort rapport.

Erbjudande 2
APPSCAN COMPLETE

Ett expertteam från oss analyserar lösningen både ur ett användarperspektiv och ett tekniskt perspektiv. Förutom användarupplevelsen analyseras kod och dokumentation för att ge en komplett bedömning av lösningen. Resultatet redovisas i en rapport samt presenteras muntligt.

Exempel på områden som berörs i en komplett rapport:
Första intrycket, användarupplevelse, design, nyttjande av möjligheter med plattform/enhet, arkitektur, kodkvalitet, ingående komponenter och prestanda.

Välj det erbjudande som passar dig bäst och hör av dig till Johan så får du snabb hjälp. 

KONTAKTPERSON
  • Johan Lindh
    Johan Lindh
    Head of Sustainability, Sverige
    070-23 01 718

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.