Koncept och design
LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Koncept och design

Användare av IT-system och digitala kanaler förväntar sig idag att upplevelsen ska vara enkel och självklar, detta lägger vi grunden för i koncept- och design fasen. Med erfarna och kreativa medarbetare inom användbarhet, interaktionsdesign och grafisk design fokuserar vi på att skapa användarvänliga upplevelser.

Testa vår AppScan

Vi nöjer oss inte med att skapa lösningen. Vi skapar lösningen genom att hela tiden ha fokus på sammanhanget där lösningen ska fungera.

Användarcentrerad utveckling

Användarupplevelsen är en röd tråd genom hela processen. Vi drivs av att skapa lösningar för människor och genom att sätta människan i centrum säkerställer vi nyttan med lösningen. Idéer och inspiration kommer från människor och utvecklas genom möten. Därför är användaren central i vår process och vi testar hela tiden våra idéer och lösningar tillsammans med dem.

Prototyping

Vi jobbar för att bli konkreta så tidigt som möjligt i koncept- & designfasen. När det finns något att se och känna på är det enklare att kommunicera kring idéerna och tillsammans vara kreativa kring lösningen. Tillsammans med dig som kund och er målgrupp bygger vi därför tidigt en prototyp, där vi tidigt kan testa våra idéer och identifiera funktioner och designutmaningar.

Appcademy
KONTAKTPERSONER
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  AIE San Fransisco Lead
  +46 70 609 85 13

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Johan Lindh
  Johan Lindh
  Head of Sustainability, Sverige
  070-23 01 718

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.