mobilsäkerhet
LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Mobilsäkerhet

Mobila enheter kan lagra och ge tillgång till värdefull och känslig information samtidigt som de ofta används för både arbete och fritid. Genom de nya beteenden som möjliggörs i och med tillgången till mobila lösningar skapas en stor utmaning genom att informationen numera sprids till olika enheter och plattformar, istället för att hanteras centralt.

Att definiera, implementera och kontrollera relevant hantering kring säkerhet hjälper vi dig att hantera de hot och risker som finns, samtidigt som du kan dra nyttja av de möjligheter som ges med mobila enheter och lösningar.

Våra erbjudanden inom mobilsäkerhet innefattar:

Design av säkerhetsarkitektur

Att definiera en mobil säkerhetsarkitektur är en grundläggande komponent i skapandet av mobila lösningar. Vår utgångspunkt i detta arbete är din organisations specifika behov, risker, befintliga processer och intressenter. Det gör att vi skapar en relevant modell för just dig som sedan ligger till grund vid val av rutiner, tekniker och produkter som behövs för att hantera dina behov kring säkerhet.

Implementation av säkerhetsarkitektur

Vi guidar dig genom processen med att utvärdera och implementera säkra mobila plattformar, definiera regler och säkerhetsnivåer för dina data och säkra användar- och behörighetshantering för dina lösningar. Även hanteringen kring enheter implementeras för att uppfylla de behov som finns i din organisation.

Granskning av säkerhetsarkitektur

Vi kan granska din befintliga säkerhetsarkitektur och belysa de risker och sårbarheter vi ser. Förutom en bedömning av nuläget får du här en åtgärdsplan med förslag på de steg du bör ta för att ytterligare öka säkerheten kring dina mobila lösningar och enheter.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKTPERSONER
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  AIE San Fransisco Lead
  +46 70 609 85 13

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Johan Lindh
  Johan Lindh
  Account Executive, Gävle
  070-23 01 718

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Skriv ut E-post