grupp med mobil
LÖSNING
DIGITAL EXPERIENCES

Test av mobila lösningar

Genom vår ställning inom testning och mobil applikationsutveckling kan vi erbjuda mobila testmetoder och lösningar som säkrar dina investeringar i mobila lösningar.

Vi erbjuder fem mobiltesttjänster som samtliga stöds av TMAP, vår globala kunskapsbank för Quality Engineering & Testing. Vi har finjusterat metoden för test av mobila lösningar och skapat metoden TMap® NEXT for Mobile. Vi kan erbjuda följande anpassade testtjänster för mobila lösningar:

 • Funktionstester
 • Kompabilitetstester
 • Användbarhetstester
 • Prestandatester
 • Säkerhetstester

Funktionstester

Funktionstester syftar till att validera funktionaliteten i den mobila lösningen. Med teststrategin som grund säkerställs kvaliteten genom att varje användningsfall analyseras och testas steg för steg, och att de faktiska resultaten testas mot de förväntade. Tester utifrån användningsfall kan kompletteras med utforskande testning (Exploratory Testing), där testaren ges mindre styrda förutsättningar och instruktioner för att testa de ingående funktionerna.

Kompatibilitetstester

Att säkra kvalitén i en lösning som ska finnas i en verklighet med hundratals olika enheter är kärnan i mobiltestning. I vårt mobila testcenter har vi tillgång till hundratals fysiska enheter samt möjlighet att använda ett antal molnbaserade testramverk. Vid uppstart av våra kompatibilitetstester definieras målbilden avseende enheter och plattformar. När målbilden är klar använder våra testexperter en kombination av manuella och automatiserade tester för att säkerställa kvaliteten i lösningen.

Användbarhetstester

Fokus på användbarhet är en central del för att kunna skapa lyckade mobila lösningar. Det är ibland en hårfin skillnad mellan subjektivitet och objektivitet i användartester, men med erfarna användbarhetsexperter och mobila testare har vi möjlighet att minimera riskerna för en dålig användarupplevelse i dina lösningar.

Prestandatester

Det är viktigt att maximera prestanda genom att säkra varje del av den mobila lösningen. Mobila prestandatester innefattar analys av prestanda i gränssnitt och nätverk i kombination med integrationslösningar och källsystem.

Säkerhetstester

Genom säkerhetstesterna verifierar vi att dina lösningar kan användas effektivt samtidigt som säkerheten kam maximeras. I en typisk säkerhetstest använder vi verktyg för att validera sex vanliga aspekter kring säkerhet:

 • Kan lösningen garantera att privat information hålls privat?
 • Kan den information som sänds till och från lösningen anses verifierad och skyddad?
 • Säkrar lösningen att endast är tillgänglig för behöriga användare?
 • Tillgodoser lösningen behoven kring olika behörighetsnivåer?
 • Är nivån av skydd mot medvetna attacker tillräcklig för den aktuella lösningen?
 • Säkras relevanta information om händelser i lösningen genom logghantering och liknande?

Oavsett tjänst du behöver finns våra experter där för att stötta dig.

Appcademy
KONTAKTPERSONER
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  AIE San Fransisco Lead
  +46 70 609 85 13

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Johan Lindh
  Johan Lindh
  Head of Sustainability, Sverige
  070-23 01 718

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.