LÖSNING
DIGITALA KANALER

Effektpyramid

Effektpyramiden är ett snabbt och enkelt verktyg för att styra upp situationen; t ex organisationen, projektet eller produkten du arbetar med.

Den ger:
● Fokus på nyttan för verksamheten och användarna.
● Samsyn kring mål, målgrupper och behov.
● Effekter som är prioriterbara och mätbara.
● Lösningar och funktioner som styrs mot målen.

Den kan appliceras på en mängd situationer och nivåer. I princip kan man göra en övergripande Effektpyramid på företagsnivå lika gärna som på en avdelning, en produkt, ett projekt eller till och med en individ. Man kan också haka i pyramider i varandra: Den första är på företagsnivå och har t ex marknadskommunikation som effektmål. Sedan låter man marknadskommunikation vara toppen på nästa pyramid. I ett tredje steg kan digital marknadsföring vara toppen.

I sin enklaste form ger Effektpyramiden svar på de viktigaste frågorna:

● Varför? Projektets övergripande syfte, mätbara effektmål
● Vem? Målgrupper, användaren
● Vad? Användarens behov, som uppfyller effektmålen
● Hur? Lösningar på användarens behov

På varje fråga väljer man ut ett antal svar, som alla har koppling uppåt i pyramiden. Ett syfte, 3-5 effektmål, 5-7 målgrupper, 1-10 behov per målgrupp (om flera målgrupper har samma behov slås de ihop). Här kan man prioritera såväl effektmål, som målgrupper och behov.

Sedan fasar man över mot utförarna; till exempel interaktionsdesigner, utvecklare. De föreslår lösningar. Man vandrar upp och ner i Effektpyramiden, tills alla prioriterade krav kan formuleras som user stories:

Som målgrupp [chaufför] har jag behovet [att köra tryggt] genom att använda lösningen [dubbdäck] för att uppnå effektmålet [säker resa] som stöttar syftet [alla åker kollektivt].

Effektpyramiden har sitt ursprung ur Effektkartläggning, men skiljer sig på två sätt från en traditionell Effektkarta. Medan Effektkartan har formen av en centrerad tankekarta (mindmap) har Effektpyramiden en tydlig hierarki. I toppen finns det övergripande syftet och i botten ligger lösningsförslagen. Olika intressenter bidrar olika mycket till de olika delarna.

Ofta är ledningsgrupper mest intresserade av toppen och utvecklare mest fokuserade på hur lösningen ser ut. Mellan syfte och lösning finns målgrupperna och deras behov. Här är också den andra skillnaden. Effektkartan har ett större fokus på observerade beteenden hos användarna, medan Effektpyramiden utgår från hypoteser. Med användarexperter som
effektledare och med möjligheten att senare involvera användare under den agila utvecklingen visualiserar Effektpyramiden mycket snabbt och pragmatiskt en bra bild av situationen.

todo todo
Kontakt
  • Jonas Jaani
    Jonas Jaani
    Projektledare
    070-298 52 63