ERBJUDANDE
DIGITALA KANALER

EFFEKTPYRAMIDEN – Kickstart till lyckade projekt

Effektpyramiden är verktyget för att snabbt få full kontroll över projekt. Tillsammans under ett par dagar sätter vi spelplanen för projektet och svarar på frågorna om vad som gör projektet framgångsrikt – och vad som inte ska göras!

Effektpyramiden bygger på kända och enkla metoder för att se nytta, mål och intressenter på ett helt nytt sätt. Pyramiden gör lika stor nytta när man tror att man har full koll på sina agila process, som när allt känns kaotiskt i uppstarten av projektet. Ofta leder pyramiden ett steg längre för verksamheten, ett steg närmare organisationens mål.

Snabb väg framåt
Sogetis metod innebär att vi tillsammans visar dig vilka åtgärder som krävs för effekt i projekt. Arbetet delas in i tre olika steg:

» Introduktion och intervjuer
Vi förklarar tankarna bakom Effektpyramiden. Genom intervjuer samlar vi in byggstenarna i pyramiden och får projektet belyst ur olika perspektiv. Vi ställer projektet i relation till andra projekt och processer.

» Presentation
Vi går igenom Effektpyramiderna som skapats i intervjusteget och ger intressenterna en gemensam bild, styrd av värde.

» Workshop
Effektpyramidens lägsta nivå är Hur. I workshopen är vi lösningsfokuserade. Alla tankar om hur behoven kan tillfredsställas lyfts upp på bordet. Efter prioritering leder dessa lösningar till aktiviteter i projektet. Steget till utveckling, med hjälp av t ex Scrum är kort. På två till tre halvdagar visar Effektpyramiden-kickstarten Varför, Vem, Vad och Hur du och din organisation ska göra för att skapa nytta och god leverans i projekt. Hör av dig till oss så bokar vi tid.

<<<<<VIDEO<<<<<<<

Erbjudande

Effektpyramiden hjälper till att:
• definiera effektmål
• avgränsa projekt
• prioritera aktiviteter
• kommunicera förändringsarbete
• synliggöra vision
5 intervjuer, 4 h workshop och dokumentation: 30 000 kr

Kundcase

Inom en stor myndighet, med ett hundratal utvecklare i IT-avdelningen, kommer det in krav och beställningar av nya system från hela verksamheten. Parterna pratar inte samma språk.

IT-chefen mäktar inte med, trots att det finns en beställningsprocess. Beställningarna saknar ofta övergripande syfte och målgruppsanalys, vilket gör det svårt för IT-avdelningen att förstå vad som behöver göras. Att köpa in ett verktyg är inte alltid rätt - är då beslutet att utveckla själv rätt? När beställningarna innehåller aktiviteter, lösningsförslag, och spridda behov är det dags att ta in Effektpyramiden. Alla beställningar av nya projekt måste nu passera effektledarna. De coachar verksamheten. Effektpyramiden finns med som en naturlig del i beställningsprocessen.

Läs mer

Effektpyramid

todo todo
KONTAKT
  • Jonas Jaani
    Jonas Jaani
    Projektledare
    070-298 52 63