Sogeti Intranet Foundation hand with digital icons
LÖSNING
DIGITAL CUSTOMER EXPERIENCE

Kom igång med ditt sociala intranät på två veckor

Tiderna förändras och med dem synen på arbete. Jobbet ses inte längre som en plats utan något man gör. I dag behöver vi en digital arbetsplats, vars sociala intranät öppnar upp för större flexibilitet. Sogeti Intranet Foundation - SIF - är ett första steg på vägen.

Med en digital arbetsplats kan du utföra dina arbetsuppgifter var du vill oavsett tidpunkt på dygnet. Allt kan lösas genom din telefon. För den yngre generationen är detta en självklarhet, och med tanke på fördelarna borde det vara det också för vilket företag som helst.

Ett socialt intranät – vad är det?

De flesta företag har idag intranät som fungerar som en anslagstavla. Här kan de anställda kolla upp arbetsrelaterade frågor, tidrapportera och ta del av interna nyheter. Det sociala intranätet fungerar däremot mer som ett Facebook där de anställda har egna profiler. Här samlas företagets information på ett och samma ställe även om ni är en global koncern med kontor över hela världen. Det leder till ett ständigt uppdaterat informationsflöde som alla kan ta del av.

Det sociala intranätet består av olika funktioner som öppnar upp för interaktion mellan de anställda, vilket effektiviserar arbetet och minskar risken för dubbelarbete. Chat-funktionerna leder till interaktion över de organisatoriska gränserna och skapar ”vi-känsla” även i globala koncerner. Här finns också kvalificerade sökfunktioner som gör att ni snabbt hittar det ni söker.

Kaffe med work office

En digital arbetsplats passar er som önskar:

 • Mobilitet: Med en digital arbetsplats kan du utföra dina arbetsuppgifter var du vill oavsett tidpunkt på dygnet.
 • Effektivisering: Det sociala intranätet underlättar samarbete över de organisatoriska gränserna, vilket minskar risken för dubbelarbete.  
 • Switching: Arbetstider från 8-5 blir allt ovanligare. Jobbet är något man gör, inte en plats.
 • Employer Branding: Den nya generationen är uppvuxen med Internet i fickan. De vill lösa sina uppgifter på samma sätt i arbetslivet som de gör privat. Ska man attrahera ny arbetskraft är detta en viktig faktor.
 • Konsumentifiering: Ett välkänt faktum är BYOD, den anställde vill bestämma vilken enhet de använder, och arbetets lösningar förväntas fungera på denna enhet.

Kom igång med SIF på två veckor

Att etablera en digital arbetsplats tar flera år – och bör ta flera år. Den snabba tekniska utvecklingen gör att dagens moderna funktioner kan vara omoderna i morgon. Vår starka rekommendation är därför att man i stället tar små steg i taget och etablerar ett arbetssätt som stöder detta. Med SIF etablerar ni ett grundläggande socialt intranät och fortsätter resan därifrån. 
Använd oss som era rådgivare. Vi kartlägger era behov och tar avstamp ifrån det ni vill uppnå. Om infrastrukturen på ert företag är på plats enligt krav, har ni ett implementerat SIF på två veckor.

Varför SIF – och varför Sogeti?

Vi har byggt hundratals intranät och finns tillgängliga på 21 platser över hela landet, men SIF bygger också på tre principer:

 • Best Practice – Sogeti har byggt en stor mängd intranät med sociala funktioner till kunder runt om i landet. Innehållet i SIF bygger på våra erfarenheter från tidigare leveranser.
 • Anpassningsbart – SIF är en konfigurering av SharePoint. Det ger full frihet att förändra, vidareutveckla eller ersätta det med annan lösning senare, vilket inte är en självklarhet hos våra konkurrenter.
 • Standardiserad leverans – för att säkerställa kvalitet och att vi ger varje kund samma start har vi script för att etablera SIF. Det innebär att alla som börjar med SIF kommer ha samma arkitektur i grunden. SIF följer givetvis Microsofts rekommendationer på arkitektur för lösningar i SharePoint Online och SharePoint Server 2013.

 

 

 

 

 

 

 

todo todo
Kontakt
 • Anders Persson
  Anders Persson
  Cloud- och Digital Workplace-expert
  070-639 01 11