Webbar

Webbar

Din externwebb och ditt intranät är oumbärliga verktyg för att nå ut till dina olika målgrupper och idag, mer än någonsin tidigare, behöver de vara tillgängliga oavsett device.

Externwebb – allt från ett nav till ett av många skyltfönster

Din webbplats är en central del i din kommunikation. För vissa är webbplatsen navet medan den för andra är mer ett komplement till annan digital kommunikation som sociala medier och mobila appar. Oavsett vilket är användarvänlighet och tillgänglighet viktiga parametrar för din externa såväl som interna webbplats.

En webbplats ska idag ses om en dynamisk kommunikationskanal byggd för ständig uppdatering och utveckling. Den blir aldrig klar. Den framgångsrika webbplatsen utvecklas och förändras konstant, små och större mindre iterationer. Därför är det i utvecklingen viktigt att utgå från användarnas behov, din målsättning och ditt syfte med webbplatsen kopplat till varumärket och företagets utmaningar, idag och imorgon. 

Det är vanligt att en webbplats byggs i ett webbpubliceringssystem - ett CMS (Content Management System). Vi har erfarenhet av de flesta CMS:er och är experter inom: EPiServer, WordPress, Drupal och Umbraco.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

todo todo
KONTAKTPERSONER
  • Pontus Renmark
    Pontus Renmark
    Smart Workspace Expert/Partner Lead Episerver
    073-373 33 20

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Beautiful delivery på 5 min
Webbanalys & SEO