Cloud CoE
LÖSNING
CLOUD

Cloud Center of Excellence

Låt oss hjälpa dig att etablera ett Cloud Center of Excellence eller kör det som en tjänst direkt från Sogeti. Tanken bakom ett CoE är att det ska tillhandahålla spetskompetens, vara plattformsoberoende, bidra med processer, principer och ”best practices” för att slippa uppfinna hjulet gång på gång runt om i din verksamhet. Kombinationen av utveckling och operativ kunskap gör vårt Cloud CoE till en accelerator och möjliggörare för din verksamhets transformation.

Att ha en flexibel, kostnadseffektiv och innovativ verksamhet är mål som alla företag och organisationer har. Att flytta till molnet, ändra arbetssätten och göra systemen mer flexibla är tre konkreta sätt att nå de målen. 

Med ett införande av CoE ger vi dig tillgång till automatisering, mallar, ”best practices”, lösningar och tjänster som stöttar din verksamhets införande och användande av molnet och dess tjänster. Dessutom på ett kostnadsefektivt och strukturerat sätt. Med Automation kan dina team genast börja fokusera på verksamhetsfunktionalitet. Principer och praxis säkerställer att dina system är redo att användas och med en enhetlig implementation och konstant feedback tillbaka till verksamheten maximeraras affärsnyttan samtidigt som ”time-to-market” minimeras.

Om du fortfarande är osäker ger vi dig här 5 anledningar till varför Cloud CoE är värdefullt för just din verksamhet. 

 1. Förse dina team med kunskap och expertis för att lösa specifika problem som är relaterade till utveckling och driftsättning.
 2. Främja och strukturera ”best practises” och standardiserade processer för att möjliggöra repeterbar framgång i dina projekt.
 3. Skapa EN kontaktpunkt i företaget som ansvarar för att undersöka och förstå nya och kommande teknologier samt att lösa icke projektspecifika utmaningar som övriga verksamheten kan dra nytta av.
 4. Tillgång till vårt strukturkapital, verktyg, processer och expertis för att göra dina Cloud-projekt framgångsrika.
 5. Sätta upp en plan med nåbara mål där din verksamhet kan kombinera DevOps med Cloud.

todo todo
KONTAKTPERSONER
 • mahesh koli
  Mahesh Koli
  National Cloud Lead, Sogeti Sweden
  072-226 84 16
 • Viktor_Wallsten
  Viktor Wallsten
  National Partner Lead for Microsoft
  070-227 50 60