Dynamics AX lagerapp
LÖSNING
AFFÄRSSYSTEM

Dynamics AX – Mobil lagerapplikation

Effektivisera er lagerhantering genom att införa ett mobilt lagerhanteringssystem som kopplas samman med affärssystemet Dynamics AX.

Ett lager kan närmast liknas vi ett maskinrum hos de företag som köper och säljer produkter. En av utmaningarna är att hålla den fysiska ordningen synkroniserad med ERP-systemet. Det kräver att lagerarbetarna registrerar alla inkommande, utkommande och interna förflyttningar allt efter de sker. Den mobila lagerapplikationen Mobile WMS från Tasklet Factory förser lagerarbetarna med verktyg som de behöver för att hålla ERP-systemet uppdaterat.

När lagersystemet är optimerat kan fler avancerade funktioner läggas till som möjliggör för säljrepresentanter att direkt registrera order i ERP-systemet medan de besöker kunder. Kunden kan då få leverans- och orderdetaljer omedelbart.

Så snart ordern är registrerad i ERP-systemet, blir lagret automatiskt uppdaterat. Det möjliggör för lagerarbetarna att direkt börja plocka ordervarorna och leverera samma dag. Scenariot kan även arkiveras genom att använda Mobile WMS och Mobile Sales applikationer. Genom att förse lagerarbetarna med denna mobila lösning kommer de att kunna arbeta mer effektivt som ett team. Det förbättrar företagets servicegrad.

Fördelarna är många

 • Reducera fel och pappersarbete – Genom att gå från ett pappersbaserat arbetssätt till en helautomatiskt mobilt lösning reducerar antalet fel signifikant. Alla produktregistreringar valideras genom inbyggd streckkodsläsare som förhindrar att misstag görs.

 • Mätbar prestation – Mobile WMS-applikationen registrerar statistik för beställningsorder. Det möjliggör för lageransvarige att följa arbets- och dokumentförändringar.

 • Förbättrad kundservice – Med Mobile WMS-applikationen kan leveranser ske inom utsatt tid och med färre fel.

 • Lätt att använda – Den mobila lagerapplikationen är lättanvänd och fokuserar på att minimera antalet klick och irrelevant information. Användarna lär sig snabbt hur den mobila enheten fungerar och spenderar lite tid på användarträning.

 • Skräddarsytt efter dina behov Standardfunktionaliteten täcker in de flesta företags behov men ibland kräver speciella arbetsprocesser skräddarsydda lösningar. Mobile WMS kan enkelt anpassas efter just ert behov.

Funktioner i applikationen

 • Registrera inkommande varor
  Inkommande varor till lagret registreras samt dess placering.

 • Registrera utgående varor
  Plocka ordervaror och förbered dem för leverans.

 • Registrera interna förflyttningar
  Registrera allt eftersom varor flyttas internt inom lagrets olika delar.

 • Registrera fysisk inventering
  Registrera planerad fysisk inventering eller gör förändringar allt efter att fel upptäcks.

 • Registrera serie- och platsnummer
  Varuuppföljning har aldrig varit enklare. När en vara med serienummer når användaren skannas serienumret istället för att ange kvantitet.

 • Intelligent orderurval
  När varor ankommer till lagret måste mottagaren välja korrekt order att registrera varorna på. I vanliga fall kan det vara knepigt om det är många ordrar att välja mellan. Men med Mobile WMS-applikationen skannas en av de mottagna varorna och systemet hittar automatiskt rätt order.

 • Registreringar lagras säkert
  När en användare gör en registrering i den mobila enheten lagras det i en lokal databas för att säkerställa att ingen data går förlorad. Om enheten batteri tar slut kan användaren byta batteri och starta om applikationen och fortsätta arbetet med ordern.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

todo todo
KONTAKT
 • Ingemar Freidlitz
  Ingemar Freidlitz
  Nationell Dynamics-ansvarig
  072-546 50 81