Dynamics AX entreprenad
LÖSNING
AFFÄRSSYSTEM

Dynamics AX – för entreprenad- och installationsbranschen

Entreprenadbranschen står inför en mängd utmaningar och krav när framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation ska utvecklas. Vårt specialanpassade verktyg för branschen baserat på affärssystemet Microsoft Dynamics AX ger dig bättre kostnadskontroll, förenklad administration och högre flexibilitet i projekten.

Projekt blir allt mer komplicerade, fler parter är involverade och kraven på effektivitet och lönsamhet ökar ständigt. Med Dynamics AX ges möjlighet att knyta samman projektplanering med prognostisering och resultatuppföljning. Aktuell information finns alltid tillgänglig där den bäst behövs, där besluten tas – i styrelserummet eller på byggplatsen.

Dynamics AX är ett affärssystem utformat för företag som kräver ett modernt Windowsbaserat systemstöd för resurshantering och som vill förenkla och harmonisera sina processer för att stärka företagets förmåga att reagera snabbt på omvärldens ständiga förändringar.

Sogeti arbetar med förkonfigurerade mallar för uppsättning av Dynamics AX samt standardiserade processbeskrivningar för branschen som lätt kan återanvändas och vid behov anpassas.

Dynamics AX ger komplett stöd

Sogetis specialanpassade lösning för entreprenad- och installationsbranschen ger ett komplett stöd i projektarbetet, från anbudsstadiet till slutbesiktning och projektutvärdering.

Projektplanering:

 • Integration med Microsoft Project Server
 • Inläsning av kalkyl från externa system
 • Flexibel uppsättning av projektstruktur, inklusive hantering av ändring- och tilläggsarbeten (ÄTA) med möjlighet till nedbrytning i aktiviteter
 • Hantering av byggprojektets olika faser, från kalkylering till garanti

Genomförande:

 • Rollbaserad startsida som ger snabb överblick över arbetsuppgifterna
 • Många modeller för projektredovisning inklusive successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden
 • Inläsning av branschprislistor (EIO med fler) samt rabattbrev från leverantörer
 • Hantering av rabatter för kunder
 • Komplett stöd för Entreprenadindex E84 med möjlighet till vägda index
 • Stöd för lyftplaner inklusive hantering av innehållna belopp
 • Kostnadsföring av internränta på projekt
 • Stöd för omvänd skatteskyldighet för byggtjänster
 • Prognosjustering av projekt i webbgränssnitt
 • Tidrapportering via webb eller mobil anpassad efter byggbranschens löneavtalsmodeller
 • Rapportering av utlägg och traktamente anpassat efter svenskt regelverk
 • Webbaserad hantering av serviceorder – komplett ärendehantering från registrering och arbetsstyrning till avrapportering

Uppföljning:

Vi erbjuder webbaserad projektuppföljning med jämförelser mot försäljningskalkyl, produktionskalkyl och utfall. Projektuppföljning och projektutvärdering med relevanta nyckeltal ges även.

todo todo
KONTAKTPERSON
 • Ingemar Freidlitz
  Ingemar Freidlitz
  Nationell Dynamics-ansvarig
  072-546 50 81