Dynamics AX Processindustri
LÖSNING
AFFÄRSSYSTEM

Dynamics AX – anpassat för företag inom processtillverkning

Öka den operativa effektiviteten genom att integrera försäljning, produktion, lager, kvalitetskontroll, distribution och kundhantering genom hela den processtyrda tillverkningskedjan. Med processindustrimodulen från Microsoft Dynamics AX hanteras alla de nödvändiga variablerna effektivt för att för att optimera kapacitet och för att kontinuerligt finslipa och förbättra tillverkningsprocessen.

Dynamics AX – anpassat för företag inom processtillverkning


Microsoft Dynamics AX processindustrimodul stöder ett flertal olika tillverkningsprocesser såsom produktion mot prognos, lager och kundorder eller en blandad tillverkningsmiljö som innefattar både process-, stycke- och serietillverkning.

Företag kan med modulens hjälp sätta upp en flexibel lösning som passar företags unika behov genom att integrera produktionsprocesserna och implementera best practice som standardiserar arbetet och ökar effektiviteten.

Effektivare kommunikation och snabbare leveranser

Med strömlinjeformade processer kan företag bibehålla höga produktionsnivåer och högkvalitativa leveranser genom att i realtid dela och kommunicera information mellan avdelningar och integrera kritisk produktions- och kvalitetsinformation i köp-, sälj- och produktionsbeslut.

Sälj- och kundserviceavdelningar kan snabbt och effektivt svara på kunders förfrågningar gällande leveranser, tillverkningscertifikat och lagerstatus. Med uppdaterad produktionsinformation har leverantörer och samarbetspartners lättare att leverera i tid och kan snabbare förmedla och informera angående ändringar i efterfrågan.

Ökad insyn i produktionsprocesser

Med hjälp av Dynamics AX får du:

 • Värdefull insyn och förståelse för produktionsplanering, produktionskapacitet, aktiviteter och produktionskostnad.
 • Information om hur du ska hantera avfalls- och biprodukter samt ständig koll på korrekt lagerstatus för alla råvaror.
 • Möjlighet att följa produkten hela vägen från råvara/tillverkning till produkt/användning
 • Effektiva återkallningsprocedurer med en total spårbarhet av varje enskild råvara.

Skräddarsytt produktionssystem

Processindustrimodulen för Microsoft Dynamics AX låter företag skräddarsy sitt produktionssystem efter de skiftande behov som uppstår i en processtillverkningsmiljö. Genom att aktivt justera produktionsmöjligheter och planera produktionskapacitet och produktionskostnad kan företag kapitalisera nya möjligheter så fort de dyker upp och samtidigt vara helt kompatibla vad gäller lagar, regler och förordningar.

Sänk kostnader och öka avkastningen

Eftersom processindustrimodulen för Microsoft Dynamics AX är utvecklad på existerande och bevisat väl fungerande Microsoft-teknologi kan företag dra nytta av redan gjorda IT-investeringar såsom Microsoft Office-applikationer och Microsoft Windows Server System. Detta tillsammans med Sogetis SEAMLESS-koncept borgar för marknadens lägsta TCO (Total Cost of Ownership) och snabbast möjliga avkastning.

Fördelar med processindustrimodulen

Det finns många fördelar med processindustrimodulen, bland annat:

 • Ökad flexibilitet och produktionshastighet för företag inom processindustri
 • Multidimensionell lagerhantering som möjliggör lagerhållning i meter, kilo, säck, container med mera
 • Hantering av recept, formler och olika paketeringar
 • Ökad insyn i produktionsprocessen och produktionskostnaden för högsta möjliga effektivitet i hanteringen av resurser
 • Snabbt kunna reagera och agera på förändringar i efterfrågan och förutsättningar i marknaden
 • Reducerad Total Cost of Ownership
 • Snabbast möjliga avkastning


Anpassade moduler finns för följande branscher:

 • Livsmedel
 • Kemi
 • Läkemedel
 • Metall
 • Papper/massa/trä
 • Olja/gas


Kontakta oss gärna för konkreta exempel på kundlösningar.

todo todo
KONTAKTPERSON
 • Ingemar Freidlitz
  Ingemar Freidlitz
  Nationell Dynamics-ansvarig
  072-546 50 81