EA
LÖSNING
ENTERPRISE ARCHITECTURE

Enterprise-arkitektur

Att jobba med en verksamhetsövergripande arkitektur, för att styra och vägleda verksamhets- och IT-förändring i rätt riktning, är något som allt fler företag och offentliga organisationer betraktar som en absolut framgångsfaktor för utvecklingen av sin verksamhet. I synnerhet kring strategisk och taktisk planering för digital transformation börjar arkitektur bli en nyckelmekanism.

Många börjar inse att verksamhetsövergripande arkitekturarbete inte kan bedrivas inbäddat i projekt och förvaltning. Att ta fram rätt arkitektur måste ske utanför men i nära samarbete med dessa förändringsprocesser. Det är detta som är Enterprisearkitektur (EA). Trenden just nu är att många organisationer försöker etablera en EA-verksamhet, ett "Arkitekturkontor". Trots att EA har funnits på kartan runt 20 år lider vi fortfarande av barnsjukdomar, vars symptom främst är att arkitekturverksamheten jobbar isolerat i sin egen värld, att arkitektur tas fram till ingen nytta samt att arkitekturarbetet är alldeles för teknikfokuserat. Den norm som etablerats verkar ha mer fokus på arkitekturell ingenjörskonst istället för att jobba med verksamheten och ta fram den arkitektur den verkligen behöver.

Inom Sogeti har vi sedan många år en grundtro avseende arkitektur som baserar sig på vårt öppna arkitekturkoncept DYA och våra erfarenheter från att praktisera DYA.

Följande ledstjärnor illustrerar vårt synsätt:

 • Ta fram den arkitektur som behövs, när den behövs
 • Relatera arkitekturen till verksamhetens och dess syften
 • Gör arkitekturen till en naturlig förlängning och detaljering av verksamhets- och IT-strategi
 • Anpassa arkitekturramverket utifrån behoven och använd ’best practise’
 • Fokusera arkitekturen på de vyer som är viktiga
 • Skapa rutiner för strukturerad arkitekturell samverkan med förändringsprocesser
 • Säkerställ proaktivt framtagande av arkitektur genom tidig dialog med verksamheten
 • Etablera arkitekturrutiner först och lär sedan genom dessa vilken arkitektur som behövs

Kort sagt, vi vill bidra till att framgångsrika arkitekturverksamheter etableras!

 

 

Vi har alltid ett nuläge, ett utgångläge eller Baseline enligt TOGAF. Vi har en långsiktig målbild, vision. Genom den övergripande arkitekturen, främst principer och referensmodeller, skapas den grova banan från Nuläge till Vision. För att inte riskera att skapa arkitektur som hindrar förändringsarbetet, ska detaljering av arkitektur ske utifrån nästa kända situation, eller Target enligt TOGAF. Nästa kända situation illustreras enklast med det som är synligt i projektportföljen.

Vårt erbjudande

Hur kan vi då hjälpa till konkret?

 • Etablera ett arkitekturkontor - vi gör det lätt
 • DYAgnos - en snabb utvärdering av er arkitekturverksamhet
 • Spagetti-index - definiera nyckeltal och uppföljningsrutiner för att minska komplexiteten i din IT-struktur
 • DYA Workshop - en bra grund att stå på för att förbättra din Enterprise-arkitektur
 • Bygg ditt arkitekturramverk - få ordning och reda
 • Sogeti Information System Audit - en snabbanalys av ett IT-system, plattform eller kompositlösning
 • MDM Quick-start - få kontroll över din Master Data Management

Läs mer om dessa erbjudanden här.

todo todo
KONTAKTPERSON
 • per.bjorkegren
  Per Björkegren
  Chief Enterprise Architect
  070-214 63 18

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.