EA_Metoderochramverk
LÖSNING
ENTERPRISE ARCHITECTURE

Metoder och Ramverk

Med våra metoder och ramverk kommer du snabbt vidare med din Enterprise-arkitektur. Vår arbetsmodell är DYA.

DYA föreskriver inte något speciellt arkiteturramverk eller arkitekturutvecklingsmetod. Det gäller att välja det som passar och skapar nytta.

Inom Capgemini-koncernen har vi ett av de ledande arkitekturramverken och utvecklingsmetoderna IAF, Integrated Architecture Framework. Några av våra arkitekter inom Sogeti är certifierade inom IAF.

Som grundplattform har vi valt defacto-standarden TOGAF. Vår målsättning är att alla våra Enterprisearkitekter är certifierade i TOGAF.

todo todo
KONTAKTPERSON
  • per.bjorkegren
    Per Björkegren
    Chief Enterprise Architect
    070-214 63 18

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.