cables
LÖSNING
CLOUD

Infrastrukturtjänster

Numera är traditionella infrastrukturavtal inte längre normen. SMACT-revolutionen, med Social, Mobile, Analytics, Cloud och Internet of Things, förändrar radikalt hur IT-infrastrukturer skapas och hanteras. Vi på Sogeti kan stötta din verksamhets infrastrukturtransformation genom att balansera flexibilitet och kostnader för största möjliga affärsnytta.

Big Data och en alltmer mobil arbetsstyrka innebär att IT måste vara mer agilt än någonsin samtidigt som du behöver behålla en hög nivå på IT-säkerheten. Vi på Sogeti optimerar din infrastruktur så att dina anställda kan vara ännu mer produktiva och så att du kan öka samarbetet genom hela verksamheten.

Infrastruktur är grunden till din affärsverksamhet. Det är affärskrititiskt att den fungerar på ett effektivt och pålitligt sätt. Våra infrastrukturtjänster förser dig med heltäckande lösningar som designats för att säkerställa att du kan minska din TCO (Total Cost of Ownership), undvika kostnadskrävande nertider och främja innovation inom din verksamhet olika delar.

Vår expertis, erkänd via våra referenser och våra priser och utmärkelser, gör oss till den perfekta partnern när du vill nyttja den senaste tekniken för att skapa, bygga och hantera ett agilt och flexibelt IT-ekosystem.

Vi är experter på molnet, både kring transformation och integration mellan miljöer i och utanför molnet. Vi hjälper dig att ta bort barriärerna mellan din interna organisation och dina externa leverantörer.

Våra lösningar
KONTAKTPERSON
  • Thobias Dencker
    Thobias Dencker
    Sales Director, Sverige
    072-734 43 30