datacenter
LÖSNING
CLOUD

RIM – Remote Infrastructure Management

Via våra Remote Infrastructure-tjänster kan du dramatiskt reducera kostnaden för din IT och snabbt förse verksamhet och management med mer flexibla tjänster.

Din infrastruktur och dina applikationer måste vara effektiva och tillgängliga 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. I den ekonomiskt tuffa tid vi lever i fortsätter IT-budgetar att minska medan krav och komplexitet växer radikalt.

Med över 40 års erfarenhet av IT-infrastruktur har vi samlat på oss många best practices i vår globala organisation för att stötta våra kunder att kunna snabba upp införande av nya lösningar och processer.

Med RIM kan du dra fördel av ett antal fler fördelar jämfört med traditionella infrastrukturtjänster; processförbättringar, snabbare leverans och mer flexibla tjänster, lägre risker för IT-stopp och en 30-procentig minskning av dina infrastrukturkostnader.

Du får:

 • Ett tydligt och flexibelt avtal en kostnadsbild per arbetsenhet som kopplar samman verksamhetsbehov med kostnader
 • Tillgång till en heltäckande och global tjänsteportfölj
 • Integrerad governance och service management som säkerställer din verksamhets processmognad och en stark koppling mellan business och IT
 • Incident-, problem- och förändringshantering anpassad efter ITIL-standarden för processramverk
 • Komplett infrastrukturhantering inklusive verksamhetssystem, databas, ERP, lagring, nätverk och säkerhet 24x7
 • En tydlig strategi med målet att kunna vara mer proaktiv i ert agerande

todo todo
KONTAKTPERSON
 • jimmy.andersson
  Jimmy Andersson
  Global Head of Sales
  070-640 60 28