LÖSNING
AM

SYSTEMFÖRVALTNING (AM)

Genom att utkontraktera applikationsförvaltningen får du bättre kontroll, lägre kostnader och kan koncentrera dig på att utveckla verksamheten.

Vi är en ledande leverantör av applikationsförvaltningstjänster, Applications Management (AM). Vi tar ett kontrakterat ansvar för styrning och genomförande av support, underhåll och vidareutveckling av en eller flera applikationer till överenskommen servicenivå, pris och kvalitet, antingen onshore eller offshore.

Att låta oss sköta förvaltningen ger dig många fördelar. Du får full kontroll över tillgänglighet, kvalitet och kostnad. Tillgängligheten på dina applikationer höjs och du kan frigöra resurser, både i form av personal och kapital. Dessutom kan du spara upp till 30 procent av dina förvaltningskostnader

Du bestämmer servicenivån

Vi levererar vår tjänst mot kundanpassade och "levande" servicenivåer, Service Level Agreements (SLA). Du bestämmer själv vilken servicenivå du vill ha. Vill du att vi löser ett eventuellt problem på en minut, en timme eller ett dygn? Det är du som bestämmer. Vår SLA-baserade prismodell och vårt sätt att leda åtagandet ger dig en känd och synlig fast kostnad och en möjlighet att styra och påverka den variabla kostnaden i åtagandet. Vi levererar tjänsten baserat på väl utvecklade metoder och procedurer, som är en del av vårt kvalitetssystem DELIVER och vi är ISO-9001:2000 Tick-IT-certifierade.

Varför välja Sogeti?

Söker du en erfaren och serviceinriktad leverantör har du kommit rätt. Vi har över 40 års erfarenhet av att leverera förvaltningstjänster mot fastställda servicenivåer. På alla våra kontor och i vårt nationella center har vi en hög produktivitet, vilken skapats genom systematisk återanvändning av lösningar. Vi har ett väl utarbetat koncept för hur vi ska leverera, vilket är ISO 9001-certifierat. Genom vår storlek och kompetensbredd kan vi täcka in alla nödvändiga kompetenser, från verksamhetskunniga personer till teknikspecialister, för att genomföra åtagandet. Vi kan visa upp en mängd referenser från de flesta branscher.

Vi fokuserar på kundnöjdhet och mäter ständigt dina förväntningar inför våra uppdrag och hur du vid slutfört uppdrag tycker att vi nått upp till dem. Genom att regelbundet mäta kundnöjdheten i våra uppdrag säkrar vi att du blir nöjd med samarbetet med oss.

Hur fungerar AM?

Tjänsten applikationsförvaltning består av fyra grundläggande servicekomponenter. Läs mer här

Passa på att göra en hälsokontroll

När du vill ta tempen på din systemförvaltning granskar vi din IT-verksamhet ur både ett lednings- och systemförvaltningsperspektiv. Resultatet visar hur du får ut större nytta av dina IT-system till en lägre kostnad ur ett livscykelperspektiv. Läs mer här.

KONTAKTPERSON
  • Thobias Dencker
    Thobias Dencker
    Sales Director, Sverige
    072-734 43 30