LÖSNING
AM

AM - SÅ FUNGERAR DET

Genom att lägga ut systemförvaltning till oss får du ett heltäckande stöd kring dina applikationer.

Tjänsten applikationsförvaltning (AM) består av fyra grundläggande service-komponenter:

 • Serviceledning - för att styra åtagandet, strategiskt och operativt
 • Användarstöd - för att säkerställa att systemet används rätt
 • Underhåll - för att säkerställa utlovad tillgänglighet
 • Vidareutveckling - att genomföra beställda anpassningar, förbättringar och ny funktionalitet.

Att låta oss sköta förvaltningen ger dig många fördelar. Du får full kontroll över tillgänglighet, kvalitet och kostnad.

Serviceledning omfattar aktiviteter som säkerställer att servicen håller överenskommen nivå och motsvarar kundens förväntningar. Serviceledningen föreslår förbättringar, delvis utifrån insamlad statistik om fel, samt erfarenheter i åtagandet. Serviceledaren ska också tillsammans med kunden genomföra revisioner i åtagandet, samt uppdatera framtagen kvalitetsplan.

Användarstödet omfattar aktiviteter som säkrar att slutanvändarna kan utnyttja applikationen på ett effektivt sätt, det vill säga helpdesk och utbildning.

Med underhåll avses de aktiviteter som krävs för att upprätthålla applikationens funktionella nivå. I ett avtal om servicenivåer definieras de mätetal mot vilka insatserna ska mätas. Rättande underhåll avser rättande av fel som påverkar tillgängligheten eller försämrar användningen av applikationen. Med förebyggande underhåll avses de aktiviteter som syftar till att förebygga störningar i användningen av applikationen.

Med vidareutveckling avses förbättringar i applikationen för att möta nya affärsmässiga krav och fortlöpande förbättringar. All vidareutveckling sker i projektform med kostnadsberäkningar och leveransplan.

todo todo
KONTAKTPERSON
 • Thobias Dencker
  Thobias Dencker
  Sales Director, Sverige
  072-734 43 30