systemintegration
LÖSNING
INTEGRATION

Integration

Allt fler företag inser fördelarna med moderna integrationslösningar, att rusta för framtiden, och samtidigt nyttja det man har genom att binda samman verksamhetens systemflora och processer på ett effektivt sätt.

Företags behov av att vara affärsmässigt mer kvicktänkta, snabbfotade och anpassningsbara ställer nya krav på IT-stödet. Nya applikationer får kraven på sig att vara allt mer realtidsorienterade och lättföränderliga. Information blir också allt mer en affärskritisk färskvara.

Med en modern integrationsplattform kan du strukturera informationsutbytet mellan processer och system; både dina egna och andras. Arbetet kan med fördel bedrivas verksamhetsdrivet och successivt, process för process.

Verksamhetsdriven integration

Hittills har majoriteten av företagen skapat en integrationsvärld som byggts ut system för system, det vill säga drivet av en ganska tekniknära ansats. Det är vår absoluta övertygelse att de flesta företag har mycket att vinna på att istället satsa på verksamhetsdriven integration, baserad på moderna integrationsprodukter och en väl genomtänkt arkitektur.

Idén med verksamhetsdrivet integrationsarbete är att öka kontrollen över verksamheten genom en direkt spårbarhet mellan affärsstrategi, processer, information, ansvar, samt informationsstöd av olika slag. Det man vill uppnå är att beskriva ett nuläge av verksamheten och implementera detta flöde mot en tjänstebaserad arkitektur och sedan arbeta fram en vägkarta för att gå från nuläge till ”nyläge”.

Vårt erbjudande

Integration kan upplevas som ett komplicerat område, men med lite hjälp kan du spara stora pengar och få betydligt större kontroll på verksamheten, inte bara IT-sidan. Vi kan snabbt utvärdera ditt företags integrationspotential och visa hur ni konkret ska gå tillväga för att realisera integration på ett smart sätt.

Vi designar den optimala lösningen för dig både ur ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv. Vi har också hög kompetens i själva implementeringsfasen, det vill säga realisering och test, och kan förvalta, vidareutveckla och drifta er integrationslösning liksom utbilda er personal i hur den fungerar.

Vi stöttar dig i valet av produkt

Valet av integrationsprodukt är viktigt. Vi stöttar dig även i denna process.
Läs mer här.

Stor besparingspotential

Det finns en stor verifierad besparingspotential genom teknisk centralisering och harmonisering av integration för i princip alla verksamheter. Vi hjälper dig att finna den samt att dra maximal fördel av tidigare, befintliga och framtida IT-investeringar. Läs mer här.

Våra tjänster

 • Design och leverans av integrationer
 • Design av integrationsarkitektur
 • Etablering av integrationsutvecklingsprocess
 • Etablering av integrationscenter 
 • Drift av av integrationscenter 
 • Righshore-integration; kostnadseffektiv leverans av integrationer med stöd av en kombination av lokala och globala resurser

Varför välja Sogeti?

Vi har stor en mycket stor erfarenhet av att koppla samman den stora variation av system och applikationer som finns inom företag och organisationer. Vi är desssutom nära partner med de stora aktörerna på området, exempelvis Microsoft och IBM.

Bygger du upp din systemflora baserat på SOA (Service Oriented Architecture)/Enterprise-arkitektur har vi många experter även på detta område.

Våra integrationscenter hjälper dig att komma snabbt framåt.

Vi mäter dessutom alltid kundnöjdheten inför och efter våra uppdrag för att säkerställa att du blir nöjd med våra tjänster.

Några av våra referenser
KONTAKT
 • Liselotte Örtlund
  Liselotte Örtlund
  Integrationsexpert
  072-233 95 11
 • per.bjorkegren
  Per Björkegren
  Chief Enterprise Architect
  070-214 63 18
Vill du veta mer?
TWITTER