cognitive quality assurance
LÖSNING
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Cognitive Quality Assurance-tjänster

Cognitive Quality Assurance (QA) är modern test och kvalitetssäkring på steroider. Vi använder artificiell intelligens och analytics för att snabba upp och höja kvalitén i dina applikationer.

Att säkerställa kvalitét, validera dina kunders upplevelser från a till ö och testa dina applikationer över en myriad av enheter och plattformar, det är en utmaning för många företag och organisationer idag. Vår senaste World Quality Report visar att 99 procent av företagen står inför utmaningar kring kvalitetsvalidering i agila projekt och att endast 16 procent av alla testrelaterade aktiviteter är automatiserade. Detta är förstås en ohållbar situation som inte är anpassad för att lösa dagens ökande komplexitet på kvalitetssäkringsområdet.

Som världsledande leverantör kombinerar vi nu vår expertis inom Digital Assurance & Testing med vår omfattande kunskap inom analytics och kognitiva tjänster, detta tillsammans ger Cognitive Quality Assurance.

Dessa tjänster som bygger på artificiell intelligens och datavetenskap möjliggör för företag att effektivisera flertalet olika områden så att det blir snabbare, enklare och billigare och att man eliminerar manuella element och tar bort onödiga ledtider innan de skapar stora negativa inverkningar på verksamheten. Dessa innovationer förser dessutom din verksamhet med tidigare ej kända insikter kring era affärsprocesser och -strategier som därigenom kan förbättras.

Att förutspå det som tidigare varit omöjligt att förutspå, att förenkla det som tidigare var svårt eller tog lång tid eller är grunden till vår Cognitive QA-ansats. Vi utmanar därmed tidigare etablerade ansatser som funnits och som finns för att frigöra den riktiga potentialen av teknologins framkant och ta bort det irrationellt manuella. 

Vårt erbjudande
Med våra Cognitive QA-tjänster nyttjar vi självlärande och analytiska teknologier för att möjliggöra prediktiva QA-dashboards, smarta QA-analytics, intelligent QA-automation och kognitiva QA-plattformar.

Många fördelar

Med våra Cognitive QA-tjänster kan vi:

 • hjälpa dig att uppnå utökad och optimerad kvalitet genom att använda en intelligent ansats till kvalitetssäkring
 • injicera intelligent, självlärande och analytisk teknologi i din verksmahet som möjliggör transparant visualisering, smart analytics, intelligent automation och kognitiva lösningar för kvalitetssäkring av dina produkter och tjänster
 • möjliggöra smart beslutsfattande kring kvalitetssäkring baserat på faktiska data, aktuella användarmönster och feedback från användarna.
 • leverera kvalitet med ljusets hastighet i en komplex och ständigt uppkopplad värld till maximalt optimerade kostnader. 

Speciallösning för att kvalitetssäkra och GDPR-anpassa dina system med AI

Vår tids stora utmaning i en värld av uppkopplade och integrerade system är tillgången till data. Men vad händer när data inte finns, eller är känslig och inte får användas? Hur utvecklar, testar och underhåller vi då våra lösningar som måste hålla toppkvalité vid första lansering? Svaret stavas ADA.

Läs mer om ADA – Artificial Data Amplifier

KONTAKT
 • Magnus Loveman
  Magnus Loveman
  National Quality Engineering & Testing Lead/Partner Lead MicroFocus
  070-207 33 60

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Skriv ut E-post