Product Integrity
LÖSNING
DIGITAL ASSURANCE & TESTING

Product Integrity

Att säkra produktintegritet är verksamhetskritiskt och innebär en förmåga att möta eller överträffa kundernas förväntningar på kvalitet, pålitlighet och prestanda över hela produktens livscykel. Våra experter tar dig framåt – snabbt.

Produktföretag fortsätter att investera stort i produkter av världsklass för att uppnå sina mål kring förbättrad kundupplevelse, ökad kundlojalitet och utökad kundservice parallellt med mål kring snabbare lanseringstider, minskade kostnader för kvalitet och att efterfölja regelverk.

Även om organisationer gör sitt allra bästa så är återkallande av produkter vanligt då man någonstans i processen tullat på kvalitén. Detta föranleder enorma direkta och indirekta kostnader för produktföretag och påverkar varumärket negativt. 

Så når du dina mål

För att säkra produktintegriteten i din verksamhet är det nödvändigt att fokusera på kvalitetsfundamenten på ett strukturerat och disciplinerat sätt. Målsättningen med designen och processkapaciteten måste etableras tidigt i produktens livscykel. Produktionsteamen ska tillverka den designade produkten på ett repeterbart och kostnadseffektivt sätt. Vi hjälper våra kunder att nå dessa mål.

Våra tjänster inom Product Integrity säkrar dina produkters integritet med följande mål som grund:

 • Minska risken för återkallande av produkter
 • Styra upp produktgodkännanden från externa tillsynsorgan
 • Följa industristandarder
 • Öka varumärkes trovärdighet
 • Öka kundtillfredsställelse och lojalitet
 • Optimera kostnaderna kring dina produkter

Vi levererar våra Product Integrity-tjänster mest effektivt genom att arbeta med produktionsteamen via ett Product Integrity Center of Excellence.

Våra tjänster

Våra tjänster kring dina produkters livscykel innehåller:

 • Utvärderingar av produkter, processer och risker
 • En 360°-vy över din produktkvalitet
 • Effektiv processimplementation genom en integrerad verktygskedja
 • Kravanalyser, teknisk arkitektur, design- och kodoptimering för att säkerställa komponentintegritet
 • Verifiering och validering
 • Benchmarking av produkter enligt industristandarder
 • Efterföljande av standarder

Våra lösningar

Du kan också dra fördel av specifika lösningar såsom:

 • Product Integrity Assessment-ramverk (baserat på best practices per sector)
 • Requirement Review-checklistor  (för funktionella/icke-funktionella krav och enligt gällande regelverk)
 • Teknisk arkitektur och Design Review-checklistor
 • Strukturella kodkvalitetsanalyser
 • Application Life Cycle Management Assessment-ramverk
 • DevOps Assessment-ramverk
 • Security Assessment-ramverk
 • Product Integrity Metrics/Dashboard ända ner på kodnivå
 • Guidelines för mobiltestning
 • Sektorspecifika tillgångar exempelvis Guidelines för ”In Vehicle infotainment”-testning eller ”Instrument Panel Cluster”-testning.

Vänd dig till oss när du vill ta små eller stora kliv framåt inom Product Integrity. 

todo todo
KONTAKT
 • Parag Dhabe
  Parag Dhabe
  National Digital Engineering & Manufacturing Lead
  +46 (0)76 102 19 09

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Magnus Loveman
  Magnus Loveman
  National Digital Assurance & Testing Lead/Partner Lead MicroFocus
  070-207 33 60

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.