Step 1:Product Integrity Pre-assessment Kickstart
ERBJUDANDE
DIGITAL ASSURANCE & TESTING

Steg #1: Product Integrity Pre-assessment Kickstart

I vår Product Integrity Kickstart – Step #1 – kommer vi att utföra en detaljerad produktintegritetsbedömning av dina produkter, processer och risker, med det konkreta målet att ge rekommendationer för att uppnå högre produktintegritet. Kom igång på bara 4 till 5 dagar.

Våra tjänster inom produktintegritet hjälper dig att utveckla produkter som kommer att vinna kundernas förtroende och lojalitet. Samtidigt upprätthåller du en balans mellan ökande krav på snabbare time-to-market, behov av sänkta kostnader för att uppnå kvalitet och krav på uppnå nödvändig regelefterlevnad.

Snabbstart

Vårt kickstarterbjudande #1 innefattar följande:

 • Vi introducerar dig för begreppet produktintegritet genom att gå igenom case som beskriver vår erfarenhet hos kunder, både översiktligt och på djupet
 • Vi ger dig en god förståelse för processer, verktyg och risker inom din produktutvecklingscykel
 • Vi bedömer det aktuella scenariot och dess utmaningar med hänsyn till de organisatoriska målen
 • Vi analyserar utvecklings- och operativa kvalitetsaspekter av din produkt, på en hög nivå
 • Vi identifierar de områden där en mer detaljerad bedömning bör göras

Vi använder ett enkelt och tydligt frågeformulär under workshopen för att få fram en rättfram och tydlig dialog. Tillsammans kommer vi att identifiera dina behov och diskutera vägen framåt för din organisation.

Under workshopen rekommenderar vi representation och deltagande från följande grupper i din organisation: Chef inom Engineering, Chef för produktmarknadsföring, produktägare, produktarkitekter, utvecklingschefer, testledare och deltagare för relevanta supportenheter.

Det här får du!

När vi presenterar resultatet av workshopen kommer det innehålla de gemensamt prioriterade områden som ska detaljstuderas, samt den översiktliga roadmapen för den efterföljande detaljerade bedömningsfasen.

På bara fyra till fem dagar kommer du att ha startat din assessment-process och färdigställt en roadmap framåt. Hör av dig till oss så bokar vi en tid för workshop och presentationen.

Klar för nästa steg? Läs mer om vårt Kickstart-erbjudande # 2.

todo todo
KONTAKT
 • Parag Dhabe
  Parag Dhabe
  National Digital Engineering & Manufacturing Lead
  +46 (0)76 102 19 09

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Magnus Loveman
  Magnus Loveman
  National Digital Assurance & Testing Lead/Partner Lead MicroFocus
  070-207 33 60

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.