LÖSNING
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Quality Engineering för hållbar IT

Mät och förbättra hållbarheten hos dina IT-applikationer med vår 3-dimensionella ansats inom kvalitetssäkrings. Hållbarhet har tre dimensioner: miljö, ekonomi och socialt. När företag strävar efter en mer hållbar framtid kommer kvalitetssäkring att spela en allt viktigare roll vid implementeringen av hållbara IT-strategier.

De viktigaste hållbara kvalitetsmålen drivs av affärsbehov och inkluderar:

  1. Växa med hållbarhet genom design
  2. Minska energiförbrukning, resursanvändning och teknisk skuld
  3. Säkerställ robustheten hos affärskritiska system

Sogetis tillvägagångssätt för att hjälpa dig uppnå dessa mål med kvalitetsingenjörskap bygger på vår VOICE-modell inom vår kunskapsbas inom test,  TMAP™:

  • Value: Miljöpåverkan, ekonomiska fördelar, varumärkesvärde
  • Objectives: Energi- och resursoptimerade system/IT-applikationer
  • Indicators: Hållbara kvalitets-KPI:er som spårar användning och automatisering
  • Confidence: Affärsförsäkran från början till slut
  • Experience: Snabbare anpassningshastighet, användbarhet och tillgänglighet

Hur vi skiljer oss från andra

Med vår ledande expertis inom kvalitet, beprövade metoder och accelererande verktyg ger vi våra kunder försäkran om ökat affärsvärde och mätbara resultat inom hållbar IT. Hur? Genom den gröna kvalitetsbedömningen, AI-inbyggda lösningar och transparens genom gröna kvalitetsmått över de tre dimensionerna ekonomi, socialt och miljö – vår 3D-ansats.

Vi delar ansvaret med våra kunder inom deras hållbara IT-lösningar. Som en holistisk 3D-ansats ger vårt kvalitetssäkring för hållbar IT både affärs- och IT-fördelar när vi hjälper till att leverera grönt kvalitetsarbete snabbt och med fokus på följande resultat:

Minimera koldioxidavtrycket från IT-processer i verksamheten
Vi använder vår hållbara kvalitetsmetodik för att implementera de åtgärder som krävs för att validera och hjälpa till att minska koldioxidavtrycket med upp till 10%.

Främja hållbarhet genom design
Vi förbättrar användarupplevelsen och tillgängligheten samt använder teknik som Open Source för att öka den digitala anpassningsgraden för IT-applikationer med upp till 15%.

Kontinuerlig hållbarhetstestning för IT
Genom automatisering, AI, kontinuerlig testintegration och människors engagemang minskar vi ägandekostnaderna för test med upp till 15%.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.