LÖSNING
TEST

Quality Transformation-tjänster

Med våra Quality Transformation-tjänster (QTS) kan vi erbjuda lösningar för att transformera din verksamhet genom ett långsiktigt partnerskap där vi tar ansvar för test och kvalitetssäkring i dina projekt med en proaktiv ansats för att förbättra time-to-market samt kvalitets- och kostnadsnivåer.

Våra Test Transformation-tjänster hjälper dig att förbättra din verksamhets testmognad, korta time-to-market och reducera testrelaterade kostnader. Våra Test Transformation-tjänster levereras via en innovativ prismodell med fokus på resultat.

Testtransformation förser dig med ett smart sätt att betala för din testverksamhet och hur den mäts och bedrivs. Tjänsten innefattar en koordinerad ansats för att levera arbetsströmmar som tillsammans påverkar kvalitet, tidsplaner och financiella resultat på ett positivt sätt, år efter år.

Testtransformation passar bäst för större åtganden genom vilka test utkontrakteras och hanteras av oss på Sogeti under ett flerårigt samarbete. Tjänsten skiljer sig från våra så kallade Managed Testing-tjänster genom attt den inte levereras enligt en time and material-modell utan via en kommerciell modell där Sogeti förbinder sig att varje år reducera dina testkostnader.

Genom att satsa på årliga kostnadseffektiviseringar arbetar vi i nära samarbete med dig för att säkerställa att er testning mognar snabbt och att den konstant förbättras på innovativa sätt. Viktigt att tillägga är att vi med tiden ser till att dina mjukvaruutvecklingsaktiviteter effektiviseras från att endast leta fel till att både se till att de inte uppkommer.

En viktig grund att stå på

Vi använder oss av TMap® (vår riskbaserade testmetodik), TPI® ( vår modell för utvärdering och förbättring av testmognad), Rightshore® (vår globala leveransmodell) och PointZERO®, vår vision och ansats för att motverka att fel uppkommer.

Som bilden nedan visar så kan testtransformation på ett effektivt sätt leverera ett förändringsprogram inom din IT-verksamhet med påverkan även utanför det som enbart berör din testning.

todo todo
KONTAKTPERSON
  • Mattias
    Mattias Bergströmner
    National Lead Digital Assurance & Testing/Cybersecurity
    0730 88 40 26