SAP S4HANA
LÖSNING
QUALITY ENGINEERING & TESTING

SAP S/4HANA Business Assurance

Att ha en oberoende partner, som säkerställer applikations- och integrationskvalitet, med fokus på Business Assurance genom hela implementationen, är affärskritiskt på din resa till SAP S/4HANA. Vi kan, och vill gärna vara den partnern.

Efter att SAP lanserade den lokala versionen av S/4HANA 2015 följt av molnversionen 2017, fokuseras nu all vidareutveckling av den nya digitala SAP-kärnan på S/4HANA.

Vad betyder detta för nuvarande och framtida SAP-kunder? Underhåll på den gamla kärnan, SAP ECC/SAP ERP, upphör 2025. Det innebär konkret att SAP-kunder måste migrera till S/4HANA före 2025.

Förstå förändringarna och utmaningarna

Att flytta till S/4HANA kan inte jämföras med en vanlig uppgradering av plattformen. Den nya innehåller några stora tekniska och funktionella förändringar:

 • Ny HANA-databasteknik
 • Nytt dynamiskt användargränssnitt med SAP Fiori
 • Ny implementeringsmetod (ACTIVATE)
 • Ny Business Parter (BP) som centralt hanterad Master Data
 • Nya rapporter och funktionaliteter

Dessutom är S/4HANA inte en fristående applikation. Den är tänkt att vara ett digitalt hjärta för ett företag med otaliga integrationer och gränssnitt.

Hur fungerar det?

Sogeti tillför ett praktiskt "value in the making"-inriktat tillvägagångssätt för att stötta varje organisations flytt till SAP S/4HANA. Våra specialister inom Digital Assurance & Testing tar hand om effektiva tester och validering av SAP S/4HANA-implementeringar, konverteringar, uppgraderingar, plattformsmoderiseringar och alla affärsförändringar över hela applikationslandskapet.

Trots vår industrialiserade ansats för vår SAP S/4HANA Business Assurance-lösning kan vi också anpassa den efter individuella kundbehov. Vi startar vanligtvis vårt SAP S/4HANA Business Assurance-uppdrag med en genomgång av en din verksamhets testprocess och mognad inom testautomation, med vår världberömda metod för testprocessförbättring (TPI®NEXT).

Innovation för att säkerställa att vi alltid har framtiden i sikte

Innovation är en viktig ingrediens för business assurance och kvalitet i slutleveransen. Vi har utvecklat en rad acceleratorer som hjälper till att förbättra testhastigheten i ett SAP S/4HANA-landskap. Dessa acceleratorer inkluderar:

 • Vår testbänk för SAP S/4HANA testskript (manuell och automatiserad)
 • Cognitive QA – vår AI-baserade smart analytics-lösning – återspeglar din verksamhets KPI:er och ger vägledning om vad som ska testas, vad ni ska automatisera och när ni kan sluta att testa
 • Automatiserade skript för generering av testdata för att hantera standardtransaktioner som  skapande av kundordrar och inköpsordrar
 • Våra ramverk för testautomation som exempelvis  SMappi och Vega som sparar tid i era testautomationsinsatser

En Business Assurance Partner att lita på

Med vår industrialiserade SAP TCoE-ansats, vårt så kallade OneShare-koncept som bygger på molnbaserad access till testverktyg, och vår omfattande expertis inom SAP-testning, är vi en mycket pålitlig SAP S/4HANA-testpartner. Vår tjänst SAP S/4HANA Business Assurance förser din verksamhet med:

 • Inbyggd innovation
 • Kontinuerliga kvalitetsförbättringar genom hela affärsprocessen
 • Säkerställande att affärerna löper på under implementationen
 • Förbättrad systemkvalitet och tillgänglighet, vilket resulterar i nöjdare slutanvändare
 • Snabbare genomförande med kortare cykler för testning
 • Förbättrad täckning av testningen i implementationen
 • Upp till 80% minskning av manuella testinsatser
 • Upp till 70% återanvändning av testscenarier – vilket minskar kostnader och arbetsbörda

Vi ser till att du som kund kan fokusera på er kärnverksamhet och frigör tid för era affärsanalytiker, funktionella testare och tekniska team. Men framför allt erbjuder vår SAP S/4HANA Business Assurance-lösning en riskfri och sömlös väg till en kvalitetssäkrad övergång till SAP S/4HANA.

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

KONTAKTPERSON
 • Magnus Loveman
  Magnus Loveman
  National Quality Engineering & Testing Lead/Partner Lead MicroFocus
  070-207 33 60

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Vill du veta mer?
World Quality Report 2021-22
Skriv ut E-post