Pussel
LÖSNING
DIGITAL ASSURANCE & TESTING

Specialiserade testtjänster (STS)

IT-innovationer dyker upp på marknaden i en, som det verkar, allt snabbare takt. Alla är inte jämförbart relevanta för alla företag och organisationer men de kräver ändå er uppmärksamhet och utvärdering av hur de påverkar era potentiella affärsmöjligheter.

Mobilitet och digitala kanaler är en av de främsta trenderna som just nu påverkar affärsvärlden. Både från ett internt verksamhetsperspektiv såväl som externt gentemot kunder och partners. Att inte ta denna trend i beaktan är inte ett val längre.

Medan majoriteten av företagen aktivt använder mobila applikationer är det bara lite mer än hälften av dem som använder sig av strukturerad testning enligt vår senast World Quality Report. Så där finns det utrymme för förbättring från ett testperspektiv. Samtidigt ökar kundernas förväntningar angående testning på grund av ökad konkurrens:

 • Tiden för testning pressas, så också time-to-market;
 • På grund av den ökade transparensen kring systemkvalitet till slutkund kan defekter ha en enorm påverkan på kundernas agerande och de är därför inte acceptabla;
 • En ökad budget för åtgärder för att öka kvalitetssäkringen är oftast inte ett alternativ.

Kombinationen av högre förväntningar och accelererade innovationscykler sätter test i en utmanande position. Hur kan man lösa denna utmaning?

Det är vår övertygelse att våra specialiserade testtjänster är väsentliga och nödvändiga för att kunna bemöta dessa testutmaningar. Här kombinerar vi beprövade metoder och processer, expertis och best practices samt de bästa verktygen.

De specialiserade testtjänster som är högst eftertraktade idag är:

Mobiltest, säkerhetstest, SAP-test, testautomation, agil test, Testing-Platform-as-a-Service och Sogeti OneShare.

KONTAKTPERSON
 • Magnus Loveman
  Magnus Loveman
  National Digital Assurance & Testing Lead/Partner Lead MicroFocus
  070-207 33 60

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.