Specialiserade testtjänster (STS)

IT-innovationer dyker upp på marknaden i en, som det verkar, allt snabbare takt. Alla är inte jämförbart relevanta för alla företag och organisationer men de kräver ändå er uppmärksamhet och utvärdering av hur de påverkar era potentiella affärsmöjligheter.

Mobilitet och digitala kanaler är en av de främsta trenderna som just nu påverkar affärsvärlden. Både från ett internt verksamhetsperspektiv såväl som externt gentemot kunder och partners. Att inte ta denna trend i beaktan är inte ett val längre.

Medan majoriteten av företagen aktivt använder mobila applikationer är det bara lite mer än hälften av dem som använder sig av strukturerad testning enligt vår senast World Quality Report. Så där finns det utrymme för förbättring från ett testperspektiv. Samtidigt ökar kundernas förväntningar angående testning på grund av ökad konkurrens:

  • Tiden för testning pressas, så också time-to-market;
  • På grund av den ökade transparensen kring systemkvalitet till slutkund kan defekter ha en enorm påverkan på kundernas agerande och de är därför inte acceptabla;
  • En ökad budget för åtgärder för att öka kvalitetssäkringen är oftast inte ett alternativ.

Kombinationen av högre förväntningar och accelererade innovationscykler sätter test i en utmanande position. Hur kan man lösa denna utmaning?

Det är vår övertygelse att våra specialiserade testtjänster är väsentliga och nödvändiga för att kunna bemöta dessa testutmaningar. Här kombinerar vi beprövade metoder och processer, expertis och best practices samt de bästa verktygen.

De specialiserade testtjänster som är högst eftertraktade idag är:

Mobiltest, säkerhetstest, SAP-test, testautomation, agil test, Testing-Platform-as-a-Service och Sogeti OneShare.

KONTAKTPERSON
  • Mattias
    Mattias Bergströmner
    National Lead Digital Assurance & Testing
    0730 88 40 26
TMap® HD - Ett nytt sätt att testa
WORLD QUALITY REPORT
Läs vår blogg om test
Starka allianser
TWITTER