digitaltest
LÖSNING
DIGITAL ASSURANCE & TESTING

Digitaltest

Den digitala transformationen driver på behovet av ett större fokus på kvalitetssäkring och testning. Med våra tjänster inom digitaltest uppfyller du kundens höga krav på tillgänglighet och upplevelse.

Vi är mitt i ett paradigmskifte för både affärs- och IT-verksamheten. Det handlar inte bara om att använda nya digitala teknologier för att bli ännu bättre och snabbare, det handlar också om att vara kreativ och effektiv när man börjar använda dem, så att man kan ligga steget före konkurrenterna. 

De existerande digitala innovationerna och utvecklingen kring sociala media, mobila lösningar, Big Data-analyser, Internet of Things och "smarta enheter" är möjliggörare för denna transformation. De utrustar ditt företag med de verktyg ni behöver för att komma närmare era kunder, förenklar för era anställda och transformerar era interna affärsprocesser. Den här transformationen pågår inom alla sektorer med fokus på att leverera en optimal kundupplevelse. "The customer obsession era" är här för att stanna. 

Nya testutmaningar vid införande av digitala lösningar 

Ny teknik som förknippas med digital transformation skapar specifika utmaningar för kvalitetssäkrings- och testverksamheter världen över. Låt oss lyfta fram några exempel:

 • Testa integrationer av tjänster tvärs över din systemflora i och utanför molnet
 • Testa arbetsflöden genom hela systemen, inklusive orkestreringen av data och tjänster
 • Konsekventa lösningar över multipla gränssnitt i dina kundkanaler (mobil/webb, sociala media och traditionella system)

Några av de stora utmaningar som listas här ovanför visar hur svårt det kan vara att testa och jämföra likhet i grafiska användargränssnitt och applikationshantering tvärs över olika kundkanaler (supportsystem, webbportaler och appar) som dessutom försvåras av olika typer av konfigurationer och ständigt uppdaterade webbläsare. Men den kanske allra största utmaningen kring digital implementation rör slutkundernas upplevelser. 

 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Våra tjänster

Vi skapar konkret och värde med digital kvalitetssäkring och testning. Vi erbjuder:

 • Customer Value Assurance
 • Customer Journey Testing
 • Business Performance Assurance
 • Fit for Purpose Checks
 • Omni-channel Testing
 • Test environments and test data services

Vårt åtagande

Fördelar och resultat:

 • >20% snabbare testning 
 • >30% i reducerad total kostnad för din testning 
 • <1.5% allvarliga defekter i produktion

Varför Sogeti?

Låt oss lista några av våra styrkor som du kan dra fördel av genom att samarbeta med oss: 

 • Världsledande expertis och innovationer inom kvalitetssäkring och test i över 25 år
 • Ett stort nätverk av leveranscenter inom test, digitala kvalitetssäkringsfabriker och Centers of Excellence inom testning - onshore, nearshore och offshore
 • Automationsramverk och -plattformar för digitaltest som möjliggör kontinuerlig testautomation för agila utvecklingsteam
 • Smarta digitaltest-lösningar för testenheter, testmiljöer och testdata
 • Flexibel tillgång till verktyg och enheter för digitaltest
 • Vi åtar oss att säkra kvalitetsresultat samt kostnadseffektivitet och snabbhet kring din testning
 • En omfattande tjänstekatalog som möjliggör test som tjänst (as-a-service) såväl som kompletta teståtaganden 

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

todo todo
KONTAKTPERSONER
 • Magnus Loveman
  Magnus Loveman
  National Digital Assurance & Testing Lead/Partner Lead MicroFocus
  070-207 33 60

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Creating your Digital Enterprise
Get inspired